Consiliul Economic și Social a primit, spre avizare, ultima variantă a proiectului cu privire la zilieri. Inițial, acesta s-a aflat la Ministerul Tineretului, iar acum inițiator este Ministerul Muncii. HotNews.ro a scris despre varianta respectivă aici.

ZilieriFoto: Pixabay

Vezi noul proiect aici

Proiectul propune ca prestarea activităţilor în domeniul agriculturii să se poată face pe o durată de 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, având în vedere faptul că în acest domeniu se desfășoară activități specifice sezoniere.

Proiectul de act normativ vizează includerea următoarelor activități/domenii de activitate, în cuprinsul categoriilor de activități în care se poate presta muncă cu caracter necalificat, ocazional , respectiv:

  • activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823;
  • publicitate - grupa 731;
  • activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004;
  • creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale - clasa 0149;
  • activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621;
  • restaurante - clasa 5610;
  • baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor - clasa 5630,
  • activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale - clasa 9140
  • activități de întreținere peisagistică - plantarea, îngrijirea și întreținerea de parcuri și grădini, cu excepția facilității de locuit particulare - clasa 8130

Impactul bugetar va fi unul pozitiv, conform notei de fundamentare, de 26,9 milioane lei, în 2019. Inspecția Muncii are aprobată în bugetul pe anul 2019 suma de 750.000 lei pentru achiziționarea sistemului informatic aferent Registrului electronic de evidență a zilierilor.