”Evoluțiile economice sunt de natură să sporească incertitudinile și riscurile la adresa prognozei pe termen mediu, considerând că surse importante de incertitudini sunt și conduita viitoare a politicii fiscale”, se arată în minuta discuțiilor ședinței CA al BNR din 2 aprilie. Potrivit opiniei unanime, mai arată documentul, schimbările aduse OUG 114/2018 evită daune foarte mari pentru economie, dar complică transmisia monetară, cu implicații asupra cadrului general al politicii monetare.

CA al BNRFoto: BNR

Unii membrii ai Consiliului au subliniat nevoia ca băncile comerciale să practice dobânzi mai mari la depozite.

”Membrii Consiliului au subliniat din nou necesitatea unui mix echilibrat de politici macroeconomice, care să evite o supraîmpovărare a politicii monetare, cu efecte indezirabile în economie. Totodată, s-a reiterat importanța unui dozaj și a unei cadențe adecvate de ajustare a conduitei politicii monetare, din perspectiva ancorării anticipațiilor inflaționiste și a menținerii ratei anuale a inflației pe traiectoria evidențiată de cea mai recentă prognoză pe termen mediu a BNR, în condiții de protejare a stabilității financiare”, se mai arată în textul minutei.

Citește integral textul minutei pe site-ul Băncii Centrale.