Preţurile au urcat în luna martie 2019 comparativ cu luna martie 2018 cu 4,0%, potrivit datelor comunicate miercuri de Institutul Național de Statistică. Rata anuală calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 4,2%.

Potrivit minutei celei mai recente ședințe de politică monetară, rata anuală a inflației se va menține probabil pe orizontul scurt de timp peste limita de sus a intervalului țintei și pe o traiectorie semnificativ mai înaltă decât cea evidențiată în prognoza pe termen mediu publicată în Raportul asupra inflației din februarie 2019, care anticipa plasarea ei la 3,0 la sută în decembrie 2019 și la 3,1 la sută la finele anului 2020. S-a remarcat că relativa înrăutățire a perspectivei pe termen scurt a inflației este atribuibilă doar în parte evoluțiilor trecute, ea reflectând pregnant și probabila acțiune viitoare mai puțin dezinflaționistă a factorilor pe partea ofertei, în condițiile anticipării unor dinamici sensibil mai înalte pe segmentele LFO și combustibili, comparativ cu prognoza din februarie, dar și a unor efecte relativ mai consistente din partea noilor taxe impuse în telecomunicații și energie. Chiar și în aceste condiții, riscurile asociate noilor previziuni rămân predominant în sens ascendent, au considerat unii membri ai Consiliului, avertizând că o eventuală materializare a acestora ar fi de natură să inducă riscuri la adresa anticipațiilor inflaționiste pe termen mediu. Citește aici textul complet al minutei BNR.