HG nr. 213/2019 care modifică punctual mai multe norme de aplicare pentru taxa pe valoarea adăugată, a fost publicată în Monitorul Oficial. HotNews.ro a mai scris despre acest document aici. O primă modificare se referă la cota de TVA pe care o va utiliza furnizorul când realizează mai multe livrări sau prestări de servicii în cadrul aceluiași contract, spune consultantul fiscal Adrian Bența.

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

Cu această ocazie, trebuie să se identifice operațiunea principală și tranzacțiile accesorii, spune el.

"O tranzacție este accesorie unei tranzacții principale dacă aceasta nu reprezintă un scop în sine, ci modul în care se va realiza tranzacția principală. Tratamentul fiscal al tranzacțiilor accesorii din punctul de vedere al TVA va fi același cu al tranzacției principale cu privire la cota/scutirile de TVA/locul prestării de servicii etc. În concluzie, acele tranzacții accesorii au același regim pentru TVA ca și tranzacția principală", a spus Bența.

O altă modificare se reflectă la vânzările de bunuri sub formă de pachet, când unul din bunuri conține cota de TVA de 19%, iar celălalt bun are o cotă redusă de TVA.

"Legiuitorul stabilește faptul că, în măsura în care contravaloarea bunurilor poate fi separată, se va aplica pentru fiecare bun cota corespunzătoare. În cazul în care nu se poate face o diferențiere, se va aplica cota standard de TVA de 19%. O ultimă modificare se referă la faptul când se comercializează un pachet de bunuri și servicii, supuse atât cotei standard de TVA, cât și cotelor reduse, și se poate determina o operațiune principală. În acest caz, cota de TVA este cota operațiunii principale", a afirmat consultantul fiscal.

  • De exemplu, pentru accesul la un eveniment sportiv, unde cota de TVA este de 5%, se acordă accesul la parcare (cotă de TVA de 19%) dar și produse alimentare (cota de TVA de 9%). Cota de TVA aplicabilă este cota de 5%, chiar dacă se poate identifica componenta de preț.