​În Monitorul Oficial de ieri 17 aprilie 2019, s-a publicat Legea nr.60/2019, ce aduce modificări importante în domeniul TVA. Este reglementat regimul TVA pentru cupoanele valorice. De asemenea, regimul serviciilor electronice este modificat și mai bine definit.

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

Actul normativ analizat astăzi, respectiv Legea nr. 60/2019, aduce modificări importante în domeniul taxei pe valoarea adăugată.

Acestea se referă la:

• Noțiunea de servicii comunicate electronic;

• Proceduri privind cupoanele valorice;

• Modificări privind locul prestării de servicii;

• Modificări privind regimul special al serviciilor comunicate electronic.

Să analizăm principalele modificări.

a) Definiția serviciilor furnizate pe cale electronică este recunoscută de legiuitorul din România ca fiind exact serviciile din Anexa II la Directiva TVA nr. 112/2006.

Acestea sunt următoarele:

• furnizarea și găzduirea de site-uri de Internet, mentenanță la distanță a programelorșiechipamentelor;

• furnizarea de software șiactualizareaacestora;

• furnizarea de imagini, texteșiinformațiișipunerea la dispoziție a unorbaze de date;

• furnizarea de muzică, filmeșijocuri, inclusiv de jocuri de norocșipariuri, și de emisiunisau de manifestăripolitice, culturale, artistice, sportive, științificeși de divertisment;

• furnizarea de servicii de învățământ la distanță.

De reținut: dezvoltarea și exemplificarea suplimentară a acestor servicii o regăsim la art. 7 din Regulamentul UE nr. 282/2011 privind aplicarea Directivei TVA.

• Foarte important: alte categorii de servicii chiar dacă sunt comunicate prin poșta electronică între prestator și beneficiar nu înseamnă că sunt servicii electronice din punctul de vedere al TVA.

b) TVA la cupoane valorice

Legiuitorul reglementează noțiunea de ”cupon valoric” și adoptă regimul TVA aplicabil la vânzarea de cupoane valorice. Cuponul valoric reprezintă un instrument, ce se acordă drept contrapartidă pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.

Notă: faptic, acesta trebuie să existe înainte ca utilizatorul să achiziționeze bunurile sau prestările de servicii – aprecierea noastră.

Cupoanele valorice pot fi:

- Cu utilizare unică;

- Cu utilizare multiplă.

Cupoanele cu utilizare unică sunt acele cupoane cu care se vor deconta bunuri sau servicii ce sunt identificabile încă de la predarea cuponului. Mai exact, se cunosc tipurile de bunuri/prestările de servicii, cotele de TVA și valoarea.

Pentru aceste cupoane unice, vânzarea către un beneficiar reprezintă o livrare de bunuri și se colectează TVA. Se va ține cont de cotele de TVA aplicabile fiecărui tip de bun și serviciu decontat prin cuponul valoric.

Cuponul valoric cu utilizare multiplă este orice alt tip de cupon decât cel cu utilizare unică. Mai exact, nu se cunosc categoriile de bunuri și servicii sau cotele de TVA aplicabile pentru bunurile și serviciile ce vor fi decontate prin intermediul acestor cupoane valorice.

Cesiunea acestor cupoane valorice nu reprezintă o livrare de bunuri și nu conduce la obligația colectării TVA.

c) Ca și regulă generală, serviciile de telecomunicații, radiodifuziune, serviciile comunicate electronic au locul prestării de servicii în locul unde își are domiciliul beneficiarul, când acesta este o persoană neimpozabilă, conform art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal.

De exemplu, dacă suntem înregistrați în scopuri de TVA în România și vindem o revistă comunicată electronic către o persoană fizică din Bulgaria, locul prestării de servicii este considerat în Bulgaria și se facturează cu cota de TVA din Bulgaria. Acest lucru conduce la obligația plății TVA în Bulgaria. Plata TVA se face fie prin mini - ghișeul unic deținut de autoritatea fiscală din România, fie prin înregistrarea în scopuri de TVA în Bulgaria.

- Până la data apariției prezentei legi, nu există un plafon minimal de scutire la îndeplinirea acestor obligații. După intrarea în vigoare a prezentei legi, se acordă un plafon anual de scutire de 10.000 euro, ce cumulează toate aceste categorii de servicii pentru toate prestările din Comunitate.

Acest plafon nu se acordă pentru fiecare stat membru în parte, ci reprezintă un plafon cumulat.

d) Și procedura înregistrării în scopuri de TVA în fiecare stat membru pentru serviciile electronice este adaptată în mod corespunzător.

Legea mai aduce și alte câteva modificări tehnice punctuale, dar acestea trebuie analizate în context.