Bugetul scăzut alocat educației, ratele ridicate de abandon școlar și rezultatele scăzute înregistrate la evaluarea abilităților de bază sunt doar câteva dintre provocările sistemului educațional din România, conform Monitorului de Educație și Formare al României din 2017, emis de Comisia Europenă, se arată într-un studiu al Confederației Patronale Concordia, KPMG și Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) al Academiei Române.

EducatieFoto: Pixabay

Foarte pe scurt:

 • 38,5% dintre elevii de 15 ani din România nu au reușit să atingă nivelul minim de cunoștințe în domeniul științei
 • Proporția studenților cu performanțe ridicate - cei capabili să rezolve problemele complexe - este cea mai mică din UE
 • Multe țări europene au luat măsuri menite să sporească interesul studenților față de știință, tehnologie, inginerie și matematică
 • În mai multe țări, precum Suedia, Norvegia, Franța, Germania, Portugalia și Irlanda, se acordă o atenție sporită consolidării metodei de predare a matematici
 • În altele, precum ar fi Irlanda și Germania, știința este introdusă în programa de învățământ încă din ciclul primar
 • Tehnologia a fost introdusă și în ciclul secundar inferior în mai multe țări

Potrivit acestuia, conform rezultatelor înregistrate la testul PISA din 2015, 38,5% dintre elevii români de 15 ani nu au reușit să atingă nivelul minim de cunoștințe în domeniul științei (comparativ cu media UE-28 de 20,6%), 38,7% la lectură (UE 28: 19,7%) și 39,9% la matematică (UE-28: 22,2%). Un total de 24% dintre studenți au avut rezultate slabe la toate cele trei subiecte care au fost evaluate. Proporția studenților cu performanțe ridicate - cei capabili să rezolve problemele complexe - este cea mai mică din UE (2% la lectură, 3,3% la matematică și 0,7% la știință).

În ultimii ani, spune studiul, a crescut gradul de îngrijorare cu privire la decalajul dintre cerere și ofertă pentru profesioniști calificați din domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) în Europa.

"Creșterea gradului de dependență a organizațiilor de tehnologie, precum și axarea pe activități de cercetare și inovare, au un impact asupra nevoii de personal înalt calificat în aceste domenii. Între timp, schimbările demografice, cumulate cu un interes mai scăzut pentru studiile și carierele în domeniul STIM, determină o scădere a procentului de absolvenți STIM - deși numărul total de absolvenți a crescut datorită accesului crescut la învățământul terțiar.

Numărul țărilor europene care implementează reforme (majore) în educație, astfel încât STIM să devină mai important, este destul de limitat. În mai multe țări, precum Suedia, Norvegia, Franța, Germania, Portugalia și Irlanda, se acordă o atenție sporită consolidării metodei de predare a matematicii.

În unele țări, spune studiul, cum ar fi Irlanda și Germania, știința este introdusă în programa de învățământ încă din ciclul primar. Tehnologia a fost introdusă și în ciclul secundar inferior în mai multe țări. Multe țări au ales ca în locul reformei programei de învățământ, să se concentreze pe dezvoltarea unor noi manuale și materiale de lucru, pe implementarea unor abordări interdisciplinare și transdisciplinare și de asemenea, pe creșterea aplicabilității practice a subiectelor științifice.

Exemple practice din alte țări

 • Lituania - Centrul de Dezvoltare a Educației din Lituania a implementat în perioada 2008 –2013, proiectul: "Oferirea unor oportunități multiple elevilor cu vârste cuprinse între 14-19 ani pentru a alege o cale de învățare” (Providing Wider Possibilities for Studentsaged 14-19 to Choose a Learning Pathway). Acest proiect a implicat: revizuirea programei școlare (curriculei) pentru a veni în întâmpinarea nevoilor individuale; creșterea opțiunilor de carieră disponibile pentru elevi, revizuirea curriculei, astfel încât să răspundă mai bine cerințelor de pe piața muncii, creșterea gradului de atractivitate a curriculei și în același timp dezvoltarea competențelor elevilor. Scopul acestui proiect a fost acela de a oferi elevilor mai multe posibilități de identificarea subiectelor pe care să le studieze șia carierelor pe care să le urmeze. Pentru implementarea noii programe, Centrul de Dezvoltare a Educației din Lituania a realizat un plan de îmbunătățirepentru care a accesat fonduri structuraleUE și alte finanțări externe.
 • Estonia - Guvernul a sprijinit programul educațional ProgeTiiger, începând cu anul 2012, cu scopul de a consolida cunoștințele elevilor deprogramare. Programul a fost inițiat pentru a ajuta elevii să înțeleagă bazele creativității tehnologice și relațiile dintre tehnologii; pentru a susține dezvoltarea gândirii algoritmice, a competențelor de rezolvare a problemelor și a celor de programare. ProgeTiiger a fost adresat ciclurilor preșcolar, primar, vocațional, cu scopul de a integra educația tehnologică în programă, oferind profesorilor resurse educaționale și oportunități de formare, sprijinind financiar grădinițele și școlile în achiziționarea diferitelor dispozitive de programare. Programul a fost introdus inițial într-un număr restrâns de școli (proiect pilot) înainte ca acesta să devină extins la nivelul întregii țări. În cadrul programului, au fost instruiți 820 de profesori și 150 de grădinițe șinumeroaseșcoli au primit sprijin pentru achiziționarea deechipamente tehnologice. În plus, au fost înființate 8 astfel de proiecte în zonele rurale.
 • Finlanda - Planul pentru dezvoltarea politicii LUMA a fost lansat de guvernul finlandez în anul 1996. Aceasta s-a concentrat pe îmbunătățirea educației din domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM) și pe creșterea numărului de studenți STIM. Programul LUMA a avut o abordare holistică asupra îmbunătățirii educației științifice, implicând principalele părți interesate, inclusiv Ministerul Educației, guvernul local (responsabil pentru educație în Finlanda), școlile, universitățile și organizațiile (comunitatea de afaceri).

În anul 2004, spune studiul, a fost înființat și un centru național LUMA, axat pe educația STIM. Aceasta este o organizație coordonată de Facultatea de Științe din cadrul Universității din Helsinki. Obiectivul principal al Centrului LUMA este acela de a promova educația STIM la toate nivelurile de educație. De asemenea, centrul dezvoltă activități și materiale pentru elevi și profesori.

Creșterea numărului de studenți STIM în învățământul superior a depășit așteptările. Ponderea fetelor care au ales educația STIM a crescut, însă nivelul este în continuare scăzut la fel ca în restul Europei. Una dintre cele mai vizibile componente ale programului a fost formarea profesorilor: aproximativ 11.000 de profesori au beneficiat de formare suplimentară în cadrul programului.

Un proiect realizat de centrul LUMA, este proiectul StarT, care în anul 2018 a câștigat premiul “Cel mai bun proiect European din aria STIM” la competiția “Global Best Awards 2018 as Europe’s best programme bridging the gap between working life and STIMeducation at schools”. Proiectul combină învățarea experiențială, bazată pe proiecte și interdisciplinară și organizează două concursuri: unul pentru elevi (3-18 ani) și unul pentru bune practici în educație. Astfel, participanții la concurs se pot înscrie cu videoclipuri, observații, jurnale de învățare, piese de teatru, singura condiție fiind ca acestea să aibă legătura cu domeniul STIM. De asemenea, oferă acces la un club virtual de știință unde oricinepoate participa, din orice colț al lumii. Există numeroase resurse, lecții și materiale disponibile pe web-site. Astfel, este promovată integrarea artelor cu știința, inovația și domeniul STIM.

Multe dinre inițiativele europene au vizat dezvoltarea profesională a profesorilor:

 • Suedia - Încurajarea citirii” ("Boost for Reading”), împreună cu "Încurajarea învățării matematicii» (“Boost for Mathematics”), sunt cele mai importante programe de dezvoltare a profesorilor din Suedia.Programele se axează pe îmbunătățirea modului în care profesorii planifică, desfășoară și evaluează predarea. Prin acest program, se oferă profesorilor instrumente noi pentru dezvoltarea modului de predare, cât și pentru a îmbunătăți aptitudinile elevilor. Ca rezultat, 20.000 de profesori și 1.600 de școli au participat laproiectul "Încurajarea citirii”(2015-2018)
 • Danemarca - Unul dintre obiectivele guvernului a fost dezvoltarea continuă a profesorilor din școlile de stat. Obiectivul inițiativelor a fost acela de a oferi profesorilor o specializare în științe sau matematică -deși puteau fi urmate și alte specializări. Pentru nivelul de educație ISCED 3, profesorii din primul an de activitate, participau la un curs de patruzile cu privire la predarea materiilor din aria științelor. Cursul era o condiție prealabilă pentru profesorii care doreau locuri de muncă permanente și acest curs era finanțat de școala angajatoare. Pe parcursul perioadei de implementare de trei ani, peste 800 de profesori au dobândit o specializare în științe. 430 profesori au terminat de asemenea cursuri de calificare pentru a fi consilieri de orientare în domeniul științelor
 • Irlanda - Programul “Descoperă știința și ingineria” (Discover Science & Engineering) a fost elaborat ca răspuns la recomandarea primită din partea unui grup de lucru, cu scopul de a crește interesul elevilor pentru științe și de a încuraja tinerii să considere știința ca fiind o opțiune de carieră viabilă. Astfel, acest program a reunit inițiativele derulate de mai multe organizații, instituții publice/private și a cuprins activități de creștere a conștientizării importanței științei, tehnologiei, ingineriei, matematicii (STIM). Proiectul a inclus și acțiuni de orientare în carieră,formare pentru profesori și oferire de resurse. Programul a fost desfășurat de Fundația Științifică din Irlanda și condus de un grup de coordonare format din principalele părți interesate.Peste 6 000 de profesori și 5 000 de școli au fost implicate în program. A avut loc un impact măsurabil în ceea ce privește creșterea numărului de elevicare s-au înscris la studii STIM
 • Slovenia - În 2016 a fost lansat un program de îmbunătățire a competențelor profesorilor în cadrul unei inițiative a Ministerului Educației. Scopul proiectului este de a îmbunătăți calitatea didactică și experiența elevilor de învățare, prin oferirea oportunității profesorilor de actualizare și consolidare a cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor acestora prin rotație.Astfel,profesorii din cadrul modulelor vocaționale au petrecut între 2 -4 luni într-o companie, timp în care, au fost înlocuițila cursuri de experți calificați și pregătiți corespunzător din partea companiilor gazdă sau de către profesori. Numărul planificat de mentori și profesoricare să participe la program este de 560.

Altele au mers pe inovații didactice:

 • Olanda - Planul “Știință & Tehnologie” (The Dutch Delta Plan Bèta Techniek) s-a desfășurat în perioada 2004-2010. Aceasta areprezentat o politică și un plan de acțiune al guvernului olandez cu obiectivul specific de a crește numărul de absolvenți STIM în învățământul superior cu 15%. Principalul obiectiv a fost să se asigure că oferta de muncă va fi aliniată cu cererea de muncă pentru viitor și că profesioniștii deja existenți pe piața muncii vor fi mai eficient alocați. O caracteristică specifică unică a acestui program a fost orientarea către o abordare orientată pe cerere, bazată pe recompense pe bază de performanță. Astfel, erau încheiate contracte între organizații și instituții de învățământ și în cazul în care își atingeau țintele legate de numărul de absolvenți STIM, primeau fonduri suplimentare alocate instituției. Proiectul a fost împărțit pe mai mulți piloni: învățământulprimarși secundar, învățământul vocațional și unviersitar. În urma implementării, obiectivul de 15% creștere a fost atins.
 • Suedia - Proiectul “Știință și Tehnologie pentru toți” este o inițiativă a Swedish Royal Academies for Sciences and Engineering Sciences, cu scopul de a crește gradul de educație științifică și nivelul de interes pentru STIM, elevilor de până în 13 ani. Proiectul oferă(contra cost) școlilor participante cutii științifice care conțin toate materialele necesare pentru a oferi lecții într-o manieră atractivă. O cutie oferă suficiente materiale pentru aproximativ cincisprezece lecții și se bazează pe învățare bazată pe experimente. Profesorii beneficiază de formare suplimentară înainte de a începe să folosească aceste cutii. Până în prezent, 40% din municipalitățile suedeze participă deja la acest program. În anul 2011, 114 000 de elevi și 7 300 de profesori au folosit cutiile științifice.
 • Belgia - Planul de acțiune pentru încurajarea studiilor STIM 2012-2020 implică trei departamente guvernamentale (educație, ocuparea forței de muncă, știință și inovare). Au fost identificate opt obiective operaționale: creșterea atractivității studiilor STIM, creșterea implicării în alegerile de carieră ale elevilor, dezvoltarea abilităților profesorilor care predau aceste subiecte, promovarea excelenței, atragerea mai multor eleve în educația STIM, implementarea unor măsuri legate de actualizarea programei de învățământ, implicarea întreprinderilor și a instituțiilor decercetare și creșterea gradului de conștientizare a tinerilor. Potrivit ultimului raport, s-au înregistrat progrese în domeniul STIM la învățământul superior. Începând cu anul 2016, o atenție specială a fost acordată anumitor grupuri țintă (fete, studenți din grupele vocaționale), precum și dezvoltarea profesionalăa profesorilor în această arie.

Țări care au mers pe ideea parteneriatelor între școli și alte organizații:

 • Germania - "Go MINT” -Pactul național pentru femei cu cariere MINT este inițiativă care reunește factorii de decizie din politică, afaceri, știință și mass-media cu scopul de a schimba imaginea profesiei MINT (STIM) în societate. Astfel, a fost creată o comunitate cu peste 240 de parteneri din politică, afaceri, științe și mass media, institute de cercetare, precum și companii mari din Germania precum Siemens și Daimler. "Go MINT", a fost lansatîn 2008 de Ministerul Federal pentru Educație și Cercetare pentru a spori interesul tinerelor femei în educația STIMși pentru a atrage absolvenții universitari în mediul de afaceri. Au fost implicate înproiect 436,000 de femei de la a început și 69% dintre participanții la GO-MINT au ales o carieră în STIM.
 • Franța - Inițiativa " Profesori în organizații” (Professeurs en entreprise) organizează vizite în centre de Cercetare&Inovare de jumătatede zi sau o zi.Acestea sunt destinate profesorilor șialtor profesioniști implicați în educația școlară, cum ar fi inspectorii, consilieri STIMși reprezentanți ai Ministerului Educației.Aceste vizite sunt organizate întotdeauna într-o săptămână în cursul anului școlar și intenționează să creeze oportunitateaunorschimburi de experiență între profesori și departamentele de cercetare și dezvoltare din întreprinderi.Obiectivul general al acestei inițiative este de a conecta domeniul educației cu industria și realitățile pieței muncii, precum și de a stimula interesul față de studiile științifice și tehnice în rândul studenților.Peste 1300 profesori și profesioniști din învățământul superior au participat la program.Au fost implicate următoarele organizații:Airbus, Arkema, Danone, EDF, IBM, L'Occitane, Michelin, Sanofi, SNCF, Suez Eco Nement, Saint-Gobain, Sanofi, Solvay, Toyota, Valeo și multe IMM-uri
 • Marea Britanie - Programul “STEM Insight” a fost dezvoltat pentru a oferi personalului din școli o șansă unică de a merge în organizații din industrie și cu scopul de a îmbunătățimodulde a preda materiile STIM. Programul oferă participanților informații noi și le oferă posibilitatea săcontribuie la dezvoltarea strategiei de orientare în carieră a elevilor din ciclul secundar și terțiar de educație. Participanții au șansa de a vizita fie o organizație din industrie saucentre universitarede cercetare, timp de cinci sau zece zile pentru a analiza mediul organizaționalși observa complexitatea activității, rolurile existente în organizații, astfel încât să identifice diverse opțiuni de carieră pe care elevii le pot urma, a învăța despre evoluția rapidă și dezvoltarea disciplinelor STIM și a oportunităților comerciale care decurg din cercetarea în universități. Ca rezultat, 80% dintre profesori și-au îmbunătățit înțelegerea modului în care pot contribui la modificarea curriculei, astfel încât să predea elevilor informații din domeniul STIM de actualitate, cu o mare aplicare în mediul de afaceri. Toți participanții au raportat o competență pedagogică crescută, iar profesorii cu mai mult experiență au raportat o creșterea calității predării.