În prima variantă a bugetului pe 2019, care a fost pusă în dezbatere la începutul anului, necesarul de finanțare era de 70,6 miliarde lei. Ulterior, acesta a fost crescut în urma majorării alocațiilor copiilor, așa că este estimat la 72 miliarde lei. Despre această cifră HotNews.ro a mai scris aici și, mai recent, aici.

Ministerul Finantelor PubliceFoto: Hotnews

"În anul 2019, necesarul brut de finanțare se situează la aproximativ 72 miliarde lei, volumul total al împrumuturilor care urmează să fie atrase de Ministerul Finanțelor Publice de pe piețele interne și externe fiind determinat de un nivel al deficitului bugetar estimat la 2,76% din PIB și de un nivel al datoriei care urmează să fie refinanțat în 2019 în valoare de 44 miliarde lei", se arată în programul de convergență 2019-2022.

Potrivit acestuia, ținând cont de obiectivul de reducere a riscului valutar și de dezvoltare a pieței interne a titlurilor de stat, deficitul bugetar va fi finanțat în proporție de cca 75% de pe piața internă și în completare de pe piața externă.

"Volumul indicativ al titlurilor de stat anunțate pentru anul 2019 care urmează a fi emise pe piața internă este de aprox. 49-50 miliarde de lei, în timp ce suma care va fi mobilizată de pe piața externă este de aproximativ 4,25 miliarde euro (echivalent) prin emisiuni de euroobligațiuni în cadrul programului MTN și prin împrumuturi de la instituții financiare internaționale (IFI). Până în prezent, MFP a atras peste 11,76 miliarde RON (din care 1,44 miliarde lei prin programul TEZAUR) de pe piața internă, ceea ce echivalează cu un grad de realizare a planului de finanțare de pe piața internă în procent de 23,5%", menționează sursa citată.

În ceea ce privește finanțarea externă, în data de 27 martie 2019, a fost atrasă suma de 3 miliarde euro printr-o emisiune de euroobligațiuni în trei tranșe, din care 1,15 miliarde euro cu scadența de 7 ani (randament 2,132%, cupon de 2,000%), 500 milioane euro cu scadența de 15 ani (randament de 3,618%, cupon de 3,500%) și 1,35 miliarde euro cu scadența de 30 ani (randament de 4,625%, cupon de 4,657%).