În trimestrul I 2019, rata locurilor de muncă vacante a fost de 1,18%, în foarte ușoară scădere (cu 0,02 puncte procentuale) faţă de trimestrul precedent. Numărul locurilor de muncă vacante a fost de 58.200, în scădere cu circa 600 de joburi vacante faţă de trimestrul anterior. Comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2018, numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu 200. Numărul de locuri de muncă vacante s-a dublat în perioada 2013-2018, rata șomajului ajungând la un minim istoric. Începând cu anul 2012, ca tendință generală, în România, numărul de locuri de muncă create depășește numărul locurilor de muncă desființate.

Economia dispune de peste 38.000 de locuri de munca vacanteFoto: sxc.hu

  • disparitățile regionale se accentuează. Primele 3 regiuni în ierarhia din punct de vedere al numărului de locuri de muncă vacante (București-Ilfov, Vest și Nord-Vest, cu PIB/locuitor ridicat), înregistrau în trim. II 2018, aproximativ 60% din totalul locurilor de muncă vacante la nivel național, comparativ cu 46,5% în anul 2008;
  • în perioada 2000-2016, sectorul privat a creat un număr net de circa 50.000 de locuri de muncă, în medie, anual, din care 28.000 reprezintă contribuția companiilor nou-înființate de dimensiune micro (sub 10 salariați);

Cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în alte activităţi de servicii (2,79%), în administraţia publică (2,56%), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (2,06%). În industria prelucrătoare s-a concentrat peste un sfert din numărul total al locurilor de muncă vacante (15,3 mii locuri vacante).

Sectorul bugetar a însumat peste 27% din numărul total al locurilor de muncă vacante. Astfel, 7,1 mii locuri vacante se regăsesc în administraţia publică, 7,0 mii locuri vacante în sănătate şi asistenţă socială, respectiv 1,7 mii locuri vacante în învăţământ.

La polul opus, cele mai mici valori atât ale ratei, cât şi ale numărului locurilor de muncă vacante s-au regăsit în industria extractivă (0,16%, respectiv 0,1 mii locuri vacante).

Prin comparaţie cu trimestrul precedent cele mai relevante creşteri ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit în agricultură, silvicultură şi pescuit (+0,19 puncte procentuale), distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+0,17 puncte procentuale), respectiv în construcţii (+0,15 puncte procentuale). Aceste din urmă activităţi au cunoscut şi cele mai semnificative creşteri ale numărului locurilor de muncă vacante (+0,5 mii locuri vacante), urmate de cele din industria prelucrătoare (+0,4 mii locuri vacante).

La polul opus, cele mai relevante scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în alte activităţi de servicii (-0,56 puncte procentuale), în informaţii şi comunicaţii (-0,43 puncte procentuale) şi în intermedieri financiare şi asigurări (-0,42 puncte procentuale).

Numărul locurilor de muncă vacante a cunoscut cele mai relevante scăderi în învăţământ (-0,9 mii locuri vacante), în informaţii şi comunicaţii, respectiv în administraţia publică (-0,8 mii locuri vacante pentru fiecare în parte).

Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, cea mai semnificativă creştere atât a ratei, cât şi a numărul locurilor de muncă vacante s-a observat în transport şi depozitare (+0,42 puncte procentuale, respectiv +1,2 mii locuri vacante).

La polul opus, cele mai relevante scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit în intermedieri financiare şi asigurări (-0,94 puncte procentuale), respectiv în tranzacţii imobiliare (-0,61 puncte procentuale).

În învăţământ (-1,0 mii locuri vacante) şi intermedieri financiare şi asigurări (-0,8 mii locuri vacante) s-au observat cele mai importante scăderi ale numărului locurilor de muncă vacante.

Cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată exprimată de angajatori prin intermediul ratei locurilor de muncă vacante a fost pentru ocupaţiile de funcţionari administrativi - grupa majoră 4 (1,45%), respectiv de specialişti în diverse domenii de activitate - grupa majoră 2 (1,37%). Această din urmă grupă majoră de ocupaţii a înregistrat şi cele mai mari valori ale numărului locurilor de muncă vacante (14,8 mii locuri vacante).

Atât rata, cât şi numărul locurilor de muncă vacante au înregistrat cele mai mici valori în ocupaţiile de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit - grupa majoră 6 (0,61%, respectiv 0,1 mii locuri vacante) şi de membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori - grupa majoră 1 (0,70%, respectiv 2,4 mii locuri vacante).

Comparativ cu trimestrul precedent, cele mai relevante creşteri ale ratei locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în ocupaţiile de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit - grupa majoră 6 (+0,17 puncte procentuale), urmate de cele de funcţionari administrativi - grupa majoră 4 (+0,08 puncte procentuale).

De asemenea, ocupaţiile aferente funcţionarilor administrativi - grupa majoră 4 şi cele de tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic - grupa majoră 3 (+0,3 mii locuri vacante pentru fiecare în parte) au cunoscut cele mai semnificative creşteri ale numărul locurilor de muncă vacante.

La polul opus, cu cele mai semnificative scăderi atât ale ratei, cât şi ale numărului locurilor de muncă vacante s-au situat ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate grupa majoră 2 (-0,12 puncte procentuale, respectiv -1,3 mii locuri vacante).

Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, cei doi indicatori au înregistrat creşteri în majoritatea ocupaţiilor, cu excepţia celor de specialişti în diverse domenii de activitate - grupa majoră 2 (-0,20 puncte procentuale, respectiv -1,8 mii locuri vacante) şi de muncitori calificaţi şi asimilaţi - grupa majoră 7 (-0,01 puncte procentuale, respectiv -0,1 mii locuri vacante). Astfel, cele mai semnificative creşteriale ratei locurilor de muncă vacante s-au observat în rândul lucrătorilor calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit - grupa majoră 6 (+0,22 puncte procentuale) şi de tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic - grupa majoră 3 (+0,10 puncte procentuale), această din urmă grupă majoră a cunoscut şi cea mai mare creştere a numărul locurilor de muncă vacante (+0,7 mii locuri vacante).

Uşoare creşteri s-au mai evidenţiat şi în rândul ocupaţiilor de lucrători în domeniul serviciilor - grupa majoră 5 (+0,4 mii locuri vacante), respectiv de funcţionari administrativi - grupa majoră 4 (+0,3 mii locuri vacante).