Executivul intenționează să acorde un ajutor nerambursabil de 20.000 lei pentru amenajarea de toalete în Nord-Est-ul țării, conform unui proiect de ordonanță de urgență, publicat pe site-ul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP). Potrivit documentului, se mai acordă o garanţie în nume şi cont stat de maximum 40.000 lei din valoarea creditului contractat de beneficiar, excluzând dobânzile şi comisioanele aferente, cu condiţia ca aceste credite să finanţeze exclusiv cheltuieli eligibile aferente proiectului.

Wc la taraFoto: USER UPLOADED

Vezi proiectul aici

Garanţia se acordă prin intermediul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii sau Fondului Român de Contragarantare.

Sumele acordate ca ajutor nerambursabil vor fi suportate din bugetul de stat, respectiv din bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.

Beneficiarii Programului sunt persoane fizice, deţinătoare ale unei gospodării care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate.

Practic, beneficiarii trebuie să deţină dreptul de proprietate/închiriere/locaţiune, după caz, pentru gospodăria în care se implementeaza proiectul de modernizare. În cazul mai multor persoane fizice deţinătoare, o singură persoană din gospodărie va face cerere, respectiv persoana împuternicită să îi reprezinte

În cadrul acestui Program, se consideră cheltuieli eligibile următoarele cheltuieli ale beneficiarului, inclusiv a familiei acestuia:

  • achiziția de servicii pentru realizarea de lucrări/construcții pentru eficienţa energetică în gospodărie, respectiv lucrări de izolare termică şi energetică prin anvelopare şi tâmplărie termoizolantă;
  • achiziţia de tehnologii si echipamente pentru realizarea economiei de energie, iluminat eficient, precum şi de centrale termice;
  • achiziţia de sisteme solare în vederea asigurării locuinţei cu apă caldă menajeră;
  • achiziția de servicii pentru realizarea de lucrări/construcții în vederea amenajării de grupuri sanitare în interiorul locuinţei;
  • achiziția de servicii pentru realizarea de lucrări/construcții în vederea conectării gospodăriilor la reţeaua de apă, canalizare şi gaze;
  • achiziţia de materiale de construcţii pentru lucrările/construcţiile prevăzute la acest articol;
  • achiziția de servicii pentru elaborarea documentațiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiilor, după caz, inclusiv taxele aferente obținerii acestor documente.

Beneficiarii vor putea accesa un credit pentru cheltuielile eligibile care depăşesc suma de 20.000 lei la una din băncile acceptate în Program.

Ministerul Finanţelor Publice va publica pe site-ul instituţiei băncile partenere, care au fost acceptate să acorde credite în cadrul acestui program guvernamental.

Pentru creditul din acest Program, prin excepţii de la procedurile bancare de acordare a creditelor nu este necesară prezentarea de codebitori.

Conform notei de fundamentare, în prezent produsul intern brut pe locuitor în regiunea Nord-Est este de 27.000 lei faţă de media naţională de 44.000 lei, iar un număr însemnat de gospodării nu au condiţii de locuire decente. În regiunea Nord-Est din numărul total de locuinţe convenţionale, din mediul rural, de 830.000, circa 80% nu au baie în locuinţă, 87% nu au instalaţie de canalizare în interior şi 78% nu au sisteme de încălzire centrală.