Guvernul a publicat proiectul de Ordonanță de Urgență al programului ”O casă pentru fiecare familie, prin care românii pot să își cumpere prima locuință sau să se mute într-o locuință nouă, mai mare, dacă reușesc să o vândă pe cea veche înaintea obținerii finanțării. HotNews.ro a sistematizat în 10 întrebări și răspunsuri prevederile acestui proiect.

programul Noua Casă a fost adoptatFoto: sxc.hu
  • 1. Cine și care sunt condițiile pentru a putea solicita creditul?

Beneficiarii Programului sunt persoane fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) O persoana sau o familie, formata din cel putin doi membri adulti sau din minim un adult si un copil, nu poate detine decat un credit finantat prin Program sau Programul „Prima casa”;

b) Veniturile nete ale persoanei sau familiei la data solicitarii creditului garantat nu pot depasi valoarea de 8.000 lei pe persoana, 10.000 lei pentru o familie cu doi membri sau o familie formata dintr-un adult si un copil, 11.000 lei pentru o familie cu trei membri sau o familie formata dintr-un adult si doi copii, si 12.000 lei pe familie formata din doi adulti si minim doi copii. Sunt luati in considerare si copii aflati in plasament definitiv in cadrul familiilor sau unui asistent maternal;

c) Varsta beneficiarilor Programului este de maxim 55 ani.

  • 2. Pot cumpăra doar prima mea locuință sau și alta, mai mare, în care să mă mut cu familia?

Da, poți cumpăra și prima ta casă, dar și să te muți în una mai mare, dar nu mai mare de 100 mp utili, cu conditia renuntarii la vechea locuinta pana la data obtinerii finantarii cu garantia statului;

La achizitia unei locuinte cu o suprafata de minim 50 mp utili si maxim 100 mp utili cu o valoarea mai mare de 570.000 lei, cu conditia ca beneficiarul sa achite din resurse proprii diferenta dintre valoarea creditului si suma de 570.000 lei;

Potrivit proiectului, solicitantul de credit trebuie să nu dețină în momentul aplicării pentru împrumut ”locuinte in mediul urban, individual sau impreuna cu familia, peste 50% inclusiv dintr-un contract pentru aceste locuinte”.

In cazul in care survine o modificare in acest sens dupa intrarea in Program, in termen de 12 luni de la aparitia acestei situatii trebuie sa decida asupra detinerii locuintei din Program sau altei locuinte si sa notifice aceasta decizie Finantatorului si FNGCIMM.

  • 3. Care sunt condițiile de finanțare?

Trebuie spus că durata creditului garantat este de maxim 20 ani;

Dobânda - costul creditului - este de 5,5% pe an, pe toata durata creditului garantat de stat. In costul creditului nu se includ costul evaluării imobilului, costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate şi comisionul de gestiune datorat de MFP catre FNGCIMM, după caz.

  • 4. Vor exista și alte comisioane?

Nu. Nu se accepta nici un comision sau alt cost perceput. Pentru creditele acordate pe o perioada care depaseste 10 ani, inclusiv perioada de gratie, bancile pot solicita reevaluarea costului creditului doar in cazul in care Indicele de referinta a creditelor de consum – IRCC (fostul ROBOR)- pentru trimestrul in care se atinge maturitatea de 10 ani la care se adauga marja de doua puncte procentuale depaseste valoarea de 6,5 puncte procentuale. In aceste conditii, bancile pot majora costul creditului prin majorarea marjei cu diferenta dintre valoarea IRCC aplicabil creditelor de consum pentru trimestrul in care se atinge maturitatea de 10 ani a creditului la care se adauga doua puncte procentuale si valoarea de 5.5 puncte procentuale. Majorarea marjei nu poate conduce la un cost ce va depasi 7,5 puncte procentuale si este valabila pe toata durata ramasa de rambursat a creditului.

  • 5. Care va fi avansul pe care îl voi avea de plătit?

În cazul locuintelor cu valoare mai mica sau egala cu 570.000 lei, avansul minim este cuprins intre 5% - 10% din valoarea creditului garantat de stat, cu posibilitatea de a opta pentru un avans mai mare 10%, acesta reprezentand diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată.

Pentru locuintele care depasesc valoarea de 570.000 lei avansul minim este cuprins intre 28.500 lei – 57.000 lei.

Garantia Statului este de 80% din valoarea creditului/finantarii, cu exceptia dobanzilor, comisioanelor si spezelor bancare.

Locuinta achizitionata prin Program se constituie ca garantie exclusiv in favoarea statului.

Beneficiarii dispun de o perioada de gratie de 60 de zile, cumulat pe parcursul unui an, pentru plata dobanzii si a ratei de capital;

La cererea beneficiarului, finantatorii acorda prin contractul de credit o perioada de gratie la rambursarea capitalului de maxim 3 ani, fara a depasi cumulat perioada de creditare.

Beneficiarii se obligă să asigure locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor, iar drepturile derivând din poliţa de asigurare vor fi cesionate în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi a finanţatorului.

Contractul de credit nu conţine clauze care să permită modificarea unilaterală de către finanţator a acestuia.

  • 6. Ce subvenții acordă Statul dacă iau o locuință prin acest Program?

Ai mai multe subvenții, unele care depind și de numărul de copii pe care îi ai.

Reducerea cu 2,6 puncte procentul a ratei dobanzii creditului garantat pe toata durata Programului pentru beneficiarii eligibili care au venituri nete lunare pentru anul 2019 mai mici de 6.000 lei individual, de 7.000 lei pentru o familie formata din doi adulti sau un beneficiar care este asistent maternal pentru un copil, de 8.000 lei pentru o familie cu un copil si de 9.000 lei pentru o familie cu doi sau mai multi copii. Incepand cu anul 2020 veniturile valabile pentru acordarea subventiei se actualizeaza anual cu rata medie a inflatiei pentru anul anterior si se publica pe pagina de internet a CNSP. Mecanismul de subventionare a dobanzii se va realiza prin intermediul declaratiei fiscale lunare a angajatorului beneficiarului si este valabil pe perioada in care beneficiarul se incadreaza in veniturile mentionate anterior.

Mai ai apoi reducerea cu 1 punct procentul a ratei dobanzii creditului garantat pentru beneficiarii care au un copil sau sunt asistenti maternali pentru un copil, si cu 2 puncte procentuale pentru cei care au doi sau mai multi copii sau sunt asistenti maternali pentru doi sau mai multi copii, cu varsta de pana la 18 ani sau de pana la 26 de ani daca urmeaza o forma de invatamant de lunga durata, dupa caz.

De asemenea, poți obține reducerea cu 1 punct procentul a ratei dobanzii creditului garantat pentru beneficiarii eligibili care sunt incadrati sau au in familie persoane incadrate cu un grad de handicap grav.

Notă: reducerea cumulata pentru un contract de credit nu poate depasi 4,6 puncte procentuale.

  • 7. Ce se întâmplă în cazul unei daune?

În cazul provocării unor daune asupra locuinţei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natură a o face improprie utilizării potrivit destinaţiei, beneficiarul va putea achiziţiona o a doua locuinţă în cadrul Programului, cu condiţia stingerii creditului contractat iniţial în cadrul Programului. Prin locuinţă improprie utilizării în sensul Programului se înţelege locuinţa afectată de daune constatate şi evaluate la o valoare de cel puţin 50% din valoarea creditului acordat iniţial.

Dacă beneficiarul solicită continuarea contractului de credit, cu novarea obiectului garanţiei, Ministerul Finanţelor Publice îşi poate exprima acordul cu privire la cesionarea sumelor provenite din plata drepturilor de despăgubire de către asigurator, în vederea achiziţionării unei noi locuinţe în cadrul Programului. Valoarea noii locuinţe dobândite de către beneficiar, astfel cum a fost evaluată în condiţiile legii, trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea creditului contractat, la care se adaugă valoarea avansului.

  • 8. Alte 3 lucruri pe care ar trebui să le știi

Păi ți-ar putea fi util de știut faptul că locuintele din cadrul Programului pot fi predate catre alt beneficiar cu respectarea conditiilor Programului.

Sau că, în cadrul Programului Statul acorda o cumparatorilor o prima pe care o utilizeaza pentru plata valorii locuintei reprezentand 700 lei din valoarea uni metru patrat construit pentru locuintele noi cu suprafete intre 50 mp si 100 mp.

In situatia in care cumparatorul nu achita obligatiile catre vanzator sau renunta la locuinta inaintea termenului de expiare a contractului de credit pretul de revanzare a locuintei de catre vanzator va avea in vedere si subventia acordata care revine urmatorului cumparator, calculata ca prorata pentru perioada de rambursare ramasa.