Guvernul vrea să creeze Sistemul național de evidență a ocupării în sectorul public, care să includă: funcţionarii publici, personalul contractual din administraţia publică, funcţiile care în momentul de faţă nu sunt inventariate - parlamentari, aleşi locali, secretari de stat şi subsecretari de stat, alte funcții de demnitate publică, precum și alte categorii de personal plătite din fonduri publice. Conform unui proiect de Ordonanță de urgență, acesta va permite elaborarea și fundamentarea unor politici de resurse umane predictibile și eficiente, sistem corelat cu un instrument electronic de evidență administrat de Agentia Natională a Funcționarilor Publici (ANFP).

HotNews.roFoto: Hotnews

Vezi proiectul aici

Acesta prevede introducerea unui concurs național pentru funcțiile din administrația publică, ca etapă de selectare inițială, derulat inițial în sistem pilot (în perioada 2020-2021 pentru funcțiile publice de debutant și pentru cele aferente categoriei înalților funcționari publici).

Ulterior, începând cu anul 2022, concursul național va fi extins pentru alte categorii de funcții din cadrul administrației publice. Persoanele care promovează acest concurs național/etapă inițială au dreptul ca, în interval de 3 ani, să participe la etapa de concurs pe post organizat de către instituțiile și autoritățile publice.

Concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice din administrația publică vor fi organizate de fiecare autoritate și instituție publică, pentru administrația publică centrală urmând a participa persoanele deja selectate prin concurs național.

Conform proiectului, avizarea concursurilor de către ANFP este înlocuită cu o notificare prealabilă către ANFP și cu obligația publicării anunțului pe site-ul ANFP și în Monitorul Oficial. Sunt eliminate și alte avize precum cele privind modificarea calității posturilor sau stabilirea/modificarea structurii de funcţii publice de către autoritățile publice din administrația publică locală.

Proiectul mai prevede modificări ale condițiilor de vechime pentru ocuparea funcției publice și a celor aferente promovării în grad, în sensul creșterii de la 7 la 9 ani a vechimii necesare ocupării funcției publice de execuție de grad superior și corelativ, de la 3 la 4 ani a vechimii necesare promovării în grad, prin raportare la măsurile de profesionalizare asumate de Guvernul României, prin documentele strategice vizând funcția publică.

Alte modificări, conform notei de fundamentare:

  • Eliminarea restricției de 150 de posturi pentru înființarea unui post de director general în administrația publică locală.
  • Eliminarea posibilității ocupării funcției publice prin transformarea funcțiilor contractuale în funcții publice.
  • Revizuirea și detalierea activităților prin care se conferă prerogativa de putere publică la nivelul funcționarilor publici.
  • Simplificarea procedurilor de constituire a comisiilor pentru recrutarea și evaluarea înalților funcționari publici, precum și pentru disciplină.
  • Eliminarea restricției privind transferul la cerere între instituții de la nivelul aceluiaș palier administrativ.
  • Introducerea cadrelor de competență. Introducerea obligativității formării profesionale ca și condiție la promovarea funcționarilor publici.

Indemnizaţia pentru limită de vârstă pentru primar, viceprimar, preşedinte al consiliului judeţean şi vicepreşedinte al consiliului judeţean

Persoanele alese începând cu anul 1992 de către cetăţeni, prin vot universal, egal, direct, secret, respectiv prin vot secret indirect şi liber exprimat, care au exercitat funcţii de autoritate executivă, respectiv primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, care îndeplinesc condiţiile vârstei standard de pensionare, ale vârstei standard de pensionare redusă aşa cum sunt prevăzute de legislația privind sistemul de pensii publice sau cele prevăzute de alte legi speciale au dreptul, la încetarea mandatului, la o indemnizaţie lunară pentru limită de vârstă.

Primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, beneficiază de indemnizaţie pentru limită de vârstă de la data la care li se acordă drepturile de pensie pentru limită de vârstă, dar nu mai devreme de data încetării mandatului aflat în derulare.

Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se acordă în limita a 3 mandate şi se calculează ca produs al numărului lunilor de mandat cu 0,40% din indemnizaţia brută lunară aflată în plată.

În cazul exercitării unor mandate diferite, la calculul indemnizaţiei lunare pentru limită de vârstă se vor avea în vedere indemnizaţiile lunare brute aflate în plată, corespunzătoare pentru fiecare funcţie.

Pentru mandate incomplete, indemnizaţia pentru limită de vârstă se calculează proporţional cu perioada de mandat efectiv exercitată, dar nu mai puţin de un mandat complet de primar, viceprimar, preşedinte şi vicepreşedinte de consilii judeţene.

Pe perioada exercitării unui nou mandat, plata indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suspendă, urmând a fi reluată, la încetarea acestuia, în cuantumul recalculat prin valorificarea perioadei de mandat exercitat după suspendare.

Indemnizaţia pentru limită de vârstă se cumulează cu orice tip de pensie stabilită în sistemul public de pensii sau în alt sistem de pensii neintegrat sistemului public.

Indemnizaţia pentru limită de vârstă este supusă impozitului pe venit şi contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Cuantumul indemnizaţiei pentru limită de vârstă se suportă din bugetul de stat, şi este prevăzut pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială prin anexă distinctă la legea anuală de aprobare a bugetului de stat.

Viorica Dăncilă a anunțat, pe 11 mai, că va adopta Codul administrativ prin ordonanță de urgență.

”Vreau să spun primarilor că voi adopta prin ordonanţă de urgenţă Codul administrativ. Este important să avem acest cod pentru a aduce ordinea în administraţie", a precizat Dăncilă.