Deși au venit datele privind situația la 4 luni, Finanțele au publicat situația pe primul trimestru într-un raport. Este roșu și la venituri și la cheltuieli. Potrivit documentului, veniturile au fost mai mici cu 3,7% decât au programat autoritățile în primul trimestru din acest an. La fel cu cheltuielile, cu 5,8% mai mici, rezultând o sumă de aproape 5 miliarde lei neutilizată. Dacă se utilizau acești bani, vorbeam de un deficit bugetar de peste 1%, cam cât e acum, la 4 luni. Dacă se realizau și veniturile, atunci era de 0,74%. În final, a fost de 0,54%, după nerealizarea veniturilor și cheltuielilor programate.

Ministerul Finantelor PubliceFoto: Hotnews

Vezi raportul aici

Primul grafic, cel al veniturilor, a fost făcut gri, ca să nu se vadă culoarea roșie. Gradul de realizare al veniturilor este negativ. Cu excepția impozitului pe profit (băncile comerciale contribuind cu o sumă mai mare decât anul trecut) și accize, totul e pe minus.

Sursa: MFP

Ce spune raportul de creșterea de la impozitul pe profit

Evoluția impozitului pe profit încasat la bugetul de stat, în structură, este următoarea:

  • impozitul pe profit virat de agenții economici în primul trimestrul al anului curent prezintă o dinamică pozitivă comparativ cu același trimestru al anului precedent, de +0,4 mld, lei (+10,3%), reprezentând un grad de realizare de 99,2% (-0,03 mld. lei) comparativ cu programul trimestrial aferent;
  • impozitul pe profit virat de băncile comerciale depăsește nivelul viramentelor din primul trimestru al anului precedent cu +0,2 mld. lei (+61,5%), reprezentând un grad de de realizare de 138,5% (+0,1 mld. lei) comparativ cu programul trimestrului I 2019. (de remarcat că impozitul pe profit de la bancile comerciale reprezintă 10,6% din totalul incasărilor din impozitul pe profit)

Cel de-al doilea grafic, al cheltuielilor, este roșu.

Sursa: MFP

Cheltuielile de personal au fost în sumă de 23,961 miliarde lei (2,3% din PIB) şi s-au efectuat în proporție de 98,6% față de nivelul estimat a se efectua în trimestrul I 2019. Remarcate se fac cheltuielile pentru investiții, cu un grad de realizare de 76,6%.

Câteva concluzii din raport

Nivelul încasărilor bugetare este sub cel al programului trimestrial, în principal ca urmare a nerealizării veniturilor programate a fi încasate din taxa pe valoarea adăugată, contribuții de asigurări și a sumelor din fonduri externe nerambursabile.

  • "Este necesar ca la nivelul ordonatorilor principali de credite să fie luate măsuri care să conducă la diminuarea discrepanțelor între cheltuielile programate și cele efectuate, precum și în ceea ce privește implementarea proiectelor finanțate din fondurilor externe nerambursabile în vederea creșterii gradului de absorbție."
  • În ceea ce privește încasările bugetare, ar trebui să fie intensificate eforturile pentru asigurarea realizării programului de încasări stabilit pe baza Legii bugetului de stat pe anul 2019 și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, în special în ceea ce privește veniturile din taxa pe valoarea adăugată și contribuții de asigurări.

Ministerul este optimist și spune, în final: la acest moment nu sunt elemente de natură a afecta pragul stabilit al deficitului bugetar pentru anul 2019.

Citește și: