Procesul de elaborare a politicilor publice a devenit din ce în ce mai imprevizibil, ceea ce afectează mediul de afaceri, se arată într-un raport al Comisiei Europene. Aceasta dă de înțeles că evaluarea impactului măsurilor luate se face „de ochii lumii”, fără a fi de calitate. Calitatea slabă a procesului de realizare a politicilor publice se vede cel mai bine la Ordonanța 114, care a fost modificată de multe ori.

Comisia EuropeanaFoto: Comisia Europeana

„Un exemplu recent este adoptarea prin ordonanță de urgență a guvernului, fără să se fi realizat o consultare a părților interesate sau o evaluare a impactului, a unui set de măsuri de anvergură care afectează funcționarea sectorului bancar, a societăților de administrare de fonduri de pensii din cel de al doilea pilon și a companiilor din domeniul energiei și telecomunicațiilor (OUG 114 n.r.). Evaluările impactului legislației sunt în continuare o formalitate, iar calitatea și utilizarea efectivă a acestora variază foarte mult de la un sector la altul. Controlul calității în ceea ce privește evaluările impactului legislației și elaborarea politicilor este aplicat numai într-o măsură limitată", explică raportul.

Cinci de NU:

1. Nu există niciun mecanism durabil de monitorizare a politicilor bazat pe un sistem tansparent de raportare și pe evaluări ex-post.

2. Finanțarea serviciilor publice este inegală pe teritoriul țării și adesea nu corespunde nevoilor locale.

3. Nu se ține seama de anumiți factori, cum ar fi o abordare strategică unitară pe tipuri de servicii, lacunele existente și necesitatea de a dezvolta noi servicii.

4. Nu există stabilitate și predictibilitate în ceea ce privește veniturile de care dispun autoritățile locale.

5. Strategiile naționale și regionale ale diferitelor servicii publice nu sunt bine transpuse în măsuri integrate la nivel regional și local.

„S-au întreprins acțiuni limitate pentru îmbunătățirea echilibrului dintre responsabilitățile care trebuie descentralizate și alocarea resurselor financiare care să le permită autorităților locale să furnizeze servicii de calitate. Sunt necesare acțiuni suplimentare care să consolideze capacitatea administrativă la nivel local”, se arată în document.

De multe ori, spune Comisia, inițiative legislative importante sunt anunțate chiar înainte de adoptare. Gradul de implicare a părților interesate în elaborarea și punerea în aplicare a reformelor este redus și există rareori un dialog real între parteneri, deși există structurile instituționale relevante în acest sens.

„Procedurile administrative greoaie afectează în special întreprinderile mici și mijlocii. De exemplu, procedurile administrative greoaie aplicabile în cazul înființării de întreprinderi și cerințele reglementare impuse furnizorilor de servicii, inclusiv profesiilor reglementate, împiedică dezvoltarea într-o măsură mai mare a pieței”, menționează sursa citată.