Datele privind creșterea economică pentru primul trimestru din acest an ​a surprins pe toată lumea. 5% este mult. Astăzi, joi - 6 iunie, Institutul Național de Statistică (INS) a publicat datele provizoriii detaliate cu privire la această cifră. Practic, așa cum era de așteptat, creșterea s-a realizat datorită consumului populației. Dacă contribuția populației la creștere ar fi fost zero, atunci creșterea economică în primul trimestru din acest an era de 0,4%. Trebuie să recunoaștem că acest consum a avut impact în importuri, iar contribuția negativă din exportul net ar fi fost mai mică, astfel creșterea economică de la 0,4% s-ar duce după 1%.

HotNews.roFoto: Hotnews

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal:

  • cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 6,7%, contribuind cu 4,3% la creşterea PIB. Trebuie luat în considerare că din punctul de vedere al ponderii în total PIB, consumul gospodăriilor deține aproape 72%.
  • formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 5,4%, contribuind cu 0,9% la creşterea PIB;

  • cheltuielii pentru consumul final al administraţiilor publice, al cărei volum s-a majorat cu 3,8%, contribuind cu 0,7% la creşterea PIB;

  • variația stocurilor a contribuit cu 2,4%.

O contribuţie negativă la creşterea PIB a avut-o exportul net (-3,3%), consecinţă a creşterii mult mai accentuate a volumului importurilor de bunuri şi servicii comparativ cu cel al exporturilor de bunuri şi servicii.

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2019 a fost de 202,848 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5% faţă de trimestrul I 2018.