Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a pus în dezbatere un proiect de ordin al ministrului Eugen Teodorovici care privește, printre altele, și situațiile financiare interimare. Este vorba despre "Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici".

Ministerul Finantelor PubliceFoto: Hotnews

Vezi proiectul aici

Acesta conține prevederi cu privire la unele aspecte contabile referitoare la:

  • Ajustările pentru deprecierea avansurilor acordate furnizorilor

Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare, de către operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial se efectuează potrivit reglementărilor contabile aplicabile fiecărei categorii de entități. Planul de conturi este parte componentă a acestor reglementări.

Conform prevederilor legii contabilității, contabilitatea creanțelor se ține pe categorii, avansurile acordate furnizorilor constituind o formă de creanțe.

Ca o consecință, ajustările pentru depreciere se contabilizează distinct pe fiecare categorie de elemente.

  • Erorile constatate în legătură cu situațiile financiare interimare

Potrivit legii contabilității se interzice depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a mai multor seturi de situaţii financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar. Prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 450/2016 a fost aprobată Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial.

În baza Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, a fost introdusă posibilitatea repartizării trimestriale de dividende, entitățile prevăzute de lege având obligația să întocmească situaţii financiare interimare.

În aceste condiții se impune cuprinderea explicită în aria de aplicabilitate a Procedurii menționate și a erorilor constatate în legătură cu situațiile financiare interimare.

  • Aria de aplicabilitate a reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă

Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă au fost aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 170/2015. Acestea sunt aplicabile atât persoanelor fizice şi asocierilor fără personalitate juridică ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu prevederile cuprinse în Codul fiscal, al căror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, cât și persoanelor sau entităţilor care, prin actul normativ de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Menționăm, în acest sens, că la art. 83 din Codul fiscal sunt definite veniturile impozabile din cedarea folosinţei bunurilor, respectiv din închirierea de bunuri.