​Așa cum HotNews a scris aici, vineri a apărut în Monitorul Oficial OUG nr. 43/2019 care extinde, reformulează și clarifică modul în care sunt acordate facilitățile fiscale pentru salariații angajați în sectorul construcțiilor. De asemenea, sunt reformulate și clarificate mai multe domenii reglementate de OUG nr. 114/2018, cum sunt programele de finanțare a unor proiecte din mediul rural, programele de dezvoltare a unor stațiuni balneare sau procedurile privind parteneriatul public-privat. Ordonanța se aplică începând cu data de 20 iulie 2019. Vezi în text și alte facilitățile fiscale în domeniul construcțiilor, primite de salariați.

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

Vezi aici textul Ordonanței.

Vom analiza doar procedurile din domeniul construcțiilor, fără a dezvolta celelalte prevederi.

  • Ordonanța menține salariul minim brut garantat în plata pentru salariații din domeniul construcțiilor la suma de 3.000 lei lunar, pentru perioada 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2028. Acest salariu este pentru un program normal de 167,33 ore pe lună și se va utiliza în mod exclusiv doar în domeniile reglementate de prezenta ordonanță.
  • În cazul în care un angajator nu respectă acest nivel al salariului minim, acesta va fi amendat contravențional și se atrage anularea acordării facilităților fiscale.
  • Ca element de noutate, s-a precizat în mod expres că pentru diferențele de obligații fiscale, generate de retratarea contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit, se datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform Codului de procedură fiscală.
  • O primă măsură adusă de ordonanța analizată constă în extinderea activităților din domeniul construcții ce intră în sfera de aplicare a ordonanței.

Ordonanța dispune în următoarele activități:

- activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 - secţiunea F - Construcţii;

- domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN:

• 2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;

• 2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică;

• 2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;

• 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;

• 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;

• 2363 - Fabricarea betonului;

• 2364 - Fabricarea mortarului;

• 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;

• 2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;

• 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;

• 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;

• 2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;

• 2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;

• 0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;

• 0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului;

• 2351 - Fabricarea cimentului;

• 2352 - Fabricarea varului şi ipsosului;

• 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

- Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică.

Facilitățile fiscale se acordă dacă angajatorii realizează 80% din cifra de afaceri din activități în domeniul construcțiilor în total cifră de afaceri.

Legiuitorul vine și detaliază modul în care se stabilește acest procent de 80% în total cifră de afaceri, în funcție de data înființării societății și în funcție de realizarea în anul precedent a unei activități de construcții montaj.

Pentru societățile existente la data de 01 ianuarie 2019, se vor analiza activitatea și veniturile realizate din activități de construcții realizate în anul 2018. Dacă în anul 2018, ponderea veniturilor din activități de construcții este de minim 80% din totalul cifrei de afaceri, atunci acestea beneficiază de facilitățile fiscale în întregul an 2019.

Pentru societățile înființate în anul 2019, se va analiza procentul de 80% pentru activitatea de construcții începând cu data de 01 ianuarie sau data de la care a fost înființată societatea până la finele lunii pentru care se calculează și se plătesc salariile.

Există și situația în care o societate a avut activitate în domeniul construcțiilor montaj în anul 2018, fiind înființată anterior datei de 01 ianuarie 2019, și nu a realizat în anul 2018 un plafon de 80% venituri din construcții. Această societate are posibilitatea să beneficieze de facilități în anul 2019 dacă în acest an depășește plafonul veniturilor de 80% din activitatea de construcții. Analiza acestui plafon se face prin cumularea veniturilor de la data de 01 ianuarie 2019 și până la finele lunii pentru care se achită salariile.

Notă: ordonanța prevede în mod expres faptul că se vor lua în considerare la determinarea plafonului, producția în curs de execuție realizată și nefacturată. Prin ordin al Ministrului Finanțelor, se va aproba formularul declarației 112 și instrucțiunile de aplicare pentru noile modificări normative.

  • Facilitățile se acordă salariaților ce realizează venituri brute salariale în plafonul minim de 3.000 lei lunar până la suma de 30.000 lei. Pentru un salariat ce are venituri brute mai mari de 30.000 lei, nu se acordă facilități fiscale pentru sumele ce depășesc plafonul.
  • Veniturile luate în calcul pentru aceste plafoane sunt cele enumerate la art. 76 alin. (1) – (3) din Codul fiscal, respectiv salariile brute în bani, dar și avantajele în natură sau diverse tichete valorice primite.

Chiar dacă nu face parte din prezenta ordonanță, amintim facilitățile fiscale în domeniul construcțiilor, primite de salariați:

a) Reducerea contribuției la asigurările sociale pensii la procentul de 21,25%, cu scutire la plata procentul de 3,75% - contribuția la pensii administrate privat;

b) Eliminarea obligației plății contribuției la asigurările sociale de sănătate în procent de 10%, salariații păstrându-și calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate;

c) Eliminarea obligației de plată a impozitului pe venitul din salarii în procent de 10%;

d) Reducerea contribuției asiguratorie pentru muncă la procentul de 0,3375%.

Foarte important: și actuala ordonanță stabilește că acordarea acestor facilități fiscale se face după aprobarea unui program de ajutor de stat. Acest program deocamdată nu este aprobat, fapt pentru care istoria lunilor februarie și martie 2019, când autoritățile fiscale au solicitat plata CAM la procentul de 2,25%, se poate repeta.