ANAF a constituit un grup de lucru format din reprezentanți ai direcțiilor de specialitate, precum și ai organelor fiscale competente, în vederea identificării modalităților de simplificare a Declarației unice pentru persoanele fizice cu termen de depunere în 2020 pentru datele fiscale aferente anului 2019, se arată în Planul de măsuri al instituției.

Sediul ANAFFoto: AGERPRES

Vezi programul aici

Acesta prevede inițierea de propuneri de modificare legislativă în sensul simplificării și armonizării modalitatii de stabilire a venitului impozabil pe categoriile de venit (de exemplu, trecerea la stabilirea venitului net impozabil la nivel de categorie de venit și nu la nivel de sursa cum este în prezent)

De asemenea, mai vorbește despre realizarea noului formular Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

În ceea ce privește reducerea numărului de formulare și declarații la persoanele juridice, măsurile avute în vedere sunt următoarele:

  • Inventarierea tuturor declaratiilor si formularelor pe care contribuabilii au obligatia de a le depune
  • Identificarea formularelor de declarare care pot fi reduse prin măsuri de natură administrativă, respectiv reducerea numărului de declarații prin comasarea a două sau mai multe formulare, cu păstrarea conținutului informațional
  • Initierea propunerilor privind modificările legislative de natură să conducă la reducerea directă a numărului de obligații declarative stabilite în sarcina contribuabililor, prin lege
  • În baza analizei datelor rezultate din inventariere se vor iniția propuneri de modificare a declaratiilor atât din prisma reducerii numarului, cât și a frecventei de depunere
  • Realizarea proiectelor de acte normative pentru aprobarea noilor formulare de declarații

Planul mai prevede reducerea frecvenței de depunere a declarațiilor fiscale la persoane juridice.

Măsurile avute în vedere:

  • Stabilirea numărului de declarații fiscale care se depun, în cursul unui an, de către persoanele juridice
  • Efectuarea unei analize în vederea stabilirii unui echilibru între volumul de informații necesar administrării impozitelor și taxelor și efortul depus de contribuabili în vederea îndeplinirii obligațiilor declarative
  • Transmiterea, către Ministerul Finanțelor Publice, a propunerilor de modificare a Codului fiscal, în sensul modificării perioadei fiscale, care generează frecvența depunerii declarațiilor

Pentru a fi depuse online toate declarațiile fiscale, ANAF trebuie să finalizeze inventarieriea declarațiilor ce se pot transmite on-line și extinderea posibilității recepționării on-line a tuturor declarațiilor fiscale.

Citește și: