HotNews.ro a scris încă de anul trecut despre introducerea ratingului fiscal și împărțirea contribuabililor pe categorii de risc, în urma modificării, în Parlament, a Ordonanței 25/2018 și apoi publicată în Monitorul oficial în ianuarie 2019 (printre altele, vezi aici sau aici).

Mirela Calugareanu, presedinte ANAFFoto: Hotnews

Planul de măsuri al ANAF, ce poate fi descărcat aici, prevede, printre altele, armonizarea riscurilor identificate la nivelul activității de administrare fiscală, al activității de inspecție fiscală, respectiv al activității antifraudei fiscale cu scopul crearii unui profil unic de risc al contribuabilului, care va sta la baza direcțiilor de acțiune ale fiecărei structuri din cadrul ANAF.

Potrivit documentului ANAF, în luna ianuarie 2019, prin modificarea Codului de Procedura Fiscală, a fost reglementat procesul de administrare fiscală a contribuabililor în funcție de categoria de risc.

S-a constituit un grup de lucru având ca obiect elaborarea a doua acte normative (ordin de președinte ANAF) privind:

- Stabilirea claselor și subclaselor de risc

- Elaborarea procedurii de administrare adaptate în functie de încadrarea contribuabililor în categoria de risc

ANAF a inițiat proiectul ordinului privind dezvoltarea claselor principale de risc în subclase de risc și dezvoltarea criteriilor generale în subcriterii (conform art. 7 alin.(8) din Codul de procedură fiscală).

Conform ANAF, prin Proiectul de Ordin privind aprobarea procedurii de stabilire a subclaselor de risc fiscal, a subcriteriilor de risc fiscal și de încadrare în clase și subclase de risc a contribuabililor, se vor distinge:

- tratamentele aplicate în mod colectiv

- tratamente individuale

În cazul tratamentelor individuale (notate în funcție de gravitate prin A, B sau C), proiectul vizează proceduri de administrare a creanțelor fiscale realizate de:

0. Acceptarea riscului – specifice categoriei A de risc

1. Structurile cu atribuții de gestionare a registrului contribuabililor și declarațiilor fiscale

2. Structura cu atribuții de colectare și executare silită

3. Structurile de inspecție fiscală și de verificare fiscală a situației personale

4. Structura antifraudă fiscală

Alte măsuri pentru acest scop sunt dezvoltarea aplicației informatice – Registrul de risc al contribuabililor în scopul încadrării acestora în funcție de indicatorii de risc, în clasele și subclasele de risc aferente, și testarea și validarea indicatorilor de risc, în vederea includerii acestora în Registrul de risc al contribuabililor și finalizarea aplicației.

Tratament diferențiat

ANAF are în plan astfel asigurarea unui tratament fiscal diferențiat în funcție de comportamentul fiscal al contribuabililor.

Astfel, dorește aplicarea graduală, în funcție de comportamentul contribuabililor, a unor masuri specifice de către organele fiscale:

  • notificarea contribuabililor cu privire la posibilele iregularitati care ar putea conduce la stabilirea de diferente de impozite si taxe
  • mediere
  • controlul inopinat
  • inspectie fiscala partiala
  • inspecție fiscală generală

Cum?

Prin analiza prevederilor existente cu privire la procesul de administrare fiscală a contribuabilor, în funcție de categoria de risc, în vederea armonizării cu noile prevederi legale.

Alte planuri

Transformarea executarii silite în proces investigativ.

  • Lunar, un număr de 500 de contribuabili la nivel national, respectiv primii 10 din cadrul fiecarui organ fiscal teritorial, în ordinea descrescatoare a arieratelor curente, certe, vor fi analizați prin prisma atragerii raspunderii solidare
  • Identificarea dificultăților întâmpinate în proces, precum și a măsurilor de remediere ce se impun în vederea îmbunătățirii procesului
  • În situatia în care, ca urmare a măsurilor descrise se vor identifica și cazuri de recuperare a creanțelor prin asistență reciprocă la recuperare în materia creanțelor fiscale, se vor analiza dificultățile întâmpinate în proces, precum și măsurile de remediere ce se impun

ANAF vrea să inițieze un proiect de Ordin prin care să se reducă numărul de inspecții fiscale dedicate solutionării rambursărilor de TVA (exemplu: cazul nerezidentilor, agricultorilor si investitorilor), în contextul introducerii prin Codul de Procedura Fiscala a administrării contribuabililor în funcție de grupa de risc.

Modificarea legislației insolvenței

Potrivit documentului, Fiscul mai vrea completarea legislației în domeniul insolvenței. Este vorba despre realizarea analizei de risc la contribuabilii pentru care se solicită deschiderea procedurii de insolvență, anterior pronunțării unei hotărâri a judecatorului sindic.

Măsurile prevăd revizuirea art. 67 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul conditionarii deschiderii procedurii de insolventa, de rezultatul analizei de risc a contribuabilului pentru care s-a solicitat deschiderea acestei proceduri. În cazul contribuabililor care prezinta risc fiscal ridicat, deschiderea procedurii insolventei se va realiza numai dupa stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare datorate Bugetului General Consolidat.