Monitorul oficial a republicat ordonanța privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP), instituție care seamănă foarte mult cu un minister, având în vedere atribuțiile, adică inițiază proiecte, propune, administrează scheme de ajutor de stat etc. În interiorul Comisiei funcționează Consiliul de Programare Economică (CPE), un organism fără personalitate juridică care are caracter consultativ.

Comisia Naționala de Strategie si PrognozaFoto: CNP

Ca atribuții, spune documentul, CPE coordonează procesul de evaluare a priorităților strategice de dezvoltare a Romaniei, avizează rapoartele, analizele și prognozele efectuate de direcțiile de specialitate din CNSP în scopul supunerii acestora aprobării Guvernului avizează rapoartele cu privire la implementarea măsurilor din programul de guvernare, propune măsuri de ordin legislativ etc.

Membrii Consiliului sunt numiți pe o perioadă de 4 ani de premier la propunerea lui Ion Ghizdeanu, președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză.

Potrivit Ordonanței, președintele și vicepreședintele și membrii CPE beneficiază de o indemnizație lunară pentru activitatea desfășurată în cadrul acestuia egală cu indemnizația președintelui CNSP. Anul trecut, președintele CNSP, Ion Ghizdeanu, cu rang de secretar de stat, a câștigat, pe brut, 15.200 lei/lună, iar în acest an suma a crescut la 16.630 de lei/lună, adică puțin peste 9.700 lei net.

Din componența CPE, spune Ordonanța, fac parte “reprezentanți de prestigiu ai mediului universitar, academic și ai societății civile cu preocupări în domeniul analizei și previziunii macroeconomice”.

Consiliul de Programare Economică (CPE) a avut următoarea componenţă, în 2018:

1.Ion Ghizdeanu - preşedinte, Comisia Natională de Strategie şi Prognoză

2.Aurel Iancu - academician, Academia Română

3.Marius-Corneliu Marinaş- profesor universitar doctor, Academia de Studii Economice, Facultatea de EconomieTeoretică şi Aplicată

4.Cristian Socol- profesor universitar doctor, Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată

5.Cristian Florin Ciurlău - conferenţiar universitar doctor, Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, Facultatea de Finanţe, Bănci şi Contabilitate

6.Andrei Tudorel - profesor universitar doctor, Academia de Studi Economice, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

7.Leonard Cazan - director ştiinţific, Asociaţia pentru Studii şi Prognoze Economico-Sociale (ASPES)

8.Mircea Coşea - profesor universitar doctor, Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti

Anul acesta, Aurel Iancu a fost înlocuit cu George Marian Ștefan - asistent universitar doctor, Academia de Studii Economice, Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată.

Marius Corneliu Marinaș a fost înlocuit cu Dorin Jula - profesor universitar doctor, Universitatea Ecologică din București, Facultatea de Management Financiar.

Unde se mai duc alte sume, echivalentul a 50% din cei peste 9.700 lei net/persoană

Conform Ordonanței, CPE poate constitui în grupuri sau comisii de lucru prin ordin al Președintelui CNSP, cu activitate temporară, alcătuite din specialiști pe domeniul de activitate al acestora, inclusiv elaborarea studiului de fundamentare și a documentaței de atribuire pentru proiectele de investiții în parteneriat public-privat.

Pentru participarea la lucrările grupurilor sau comisiilor de lucru, membrii acestora au dreptul la o indemnizație de ședință egală cu 50% din indemnizația lunară a președintelui CNSP.

CPE se întrunește lunar în ședințe ordinare sau ori de câte ori este necear în ședințe extraordinare.

“Scrie că ei pot face anumite grupuri. Adică cheamă trei specialiști și îi plătesc. Ca număr de ședințe pe grup, nu pot să vă spun la fiecare. E în funcție de amploarea studiului. Media, așa, e de 2-3 ședințe pe lună pe grup, mai mult nu. Trebuie să stea să scrie, nu faci ședință toată ziua ca să ce? Ele (ședințele n.r.) se închid cu studiu de fundamentare”, a precizat Ion Ghizdeanu, președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, pentru HotNews.ro.

În anul 2018 au funcţionat 11 grupuri de lucru, conform unui raport al Consiliului de Programare Economică.