În momentul de față, o persoană devine expert în achiziți publice după un curs de 40 de ore și apoi greșește de trei ori până nimerește cum să facă o licitație, susține Bogdan Pușcas, președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Bogdan Puscas, presedinte ANAPFoto: ANAP

“Astăzi, greșește de 3 ori până nimerește prima dată cum să facă o licitație și așa mai departe. Lucrurile astea trebuie înlocuite cu o formă de educație proesională consecventă și trebuie o calificare. Astăzi, ca să devii expert achiziți publice e suficient un curs de perfecționare de 40 de ore. Noi vrem să-l facem calificare în sine. Cum te faci lăcătuș mecanic, așa te faci expert în achiziții publice. Cum te faci auditor, așa te faci și expert în achiziți publice”, a declarat Pușcaș pentru HotNews.ro.

Pe de altă parte, ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a dat de înțeles miercuri, într-o conferință de presă, că ar fi bine pregătiți cei din achiziții: „Dumneavoastră mergeți la un curs pe media, pe ceea ce faceți? Mergeți la astfel de cursuri în afara țării sau în țară dacă aveți ocazia? Asta nu înseamnă că sunteți mai puțin bine instruiți. E o creștere a performanței dumneavostră prin cunoștințe noi, schimb de practici cu alți colegi din țară și din afara țării”.

Conform unui proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) ar urma să fie pregătite 4.000 de persoane. Este vorba de un proiect în valoare de aproape 120 milioane lei, ce urmează a fi implementat în 36 de luni.

„Ăsta e unul din scopurile proiectului (profesionalizarea celor care se ocupă de achiziții n.r.) și e una din constatări. Pornim de la constatări (adică nevoia de pregătire n.r.)”, a completat Pușcaș, pentru HotNews.ro.

El a precizat, miercuri, într-o conferință, că cei 4.000 de angajați sunt deja parte din sistem și o parte din ei vor intra în sistem pe parcurs.

Ce spune ANAP, într-un comunicat:

Proiectul se numește: „Sprijin în implementarea SNAP prin consolidarea capacitații administrative a ANAP și a autorităților contractante”.

Conform unui comunicat al instituției, va contribui la implementarea Strategiei Naționale în Domeniul Achizițiilor Publice (SNAP), la creșterea transparenței și a responsabilității sistemului de achiziții publice, la aplicarea unitară a normelor și procedurilor de achiziții publice și la reducerea neregulilor în acest domeniu.

Cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), derulat de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) în parteneriat Institutul Național de Administraţie (INA), acesta urmărește:

  • Realizarea unui studiu de evaluare a sistemului achizițiilor publice din România, în urma implementării măsurilor SNAP, pentru identificarea măsurilor ce trebuie luate de ANAP și de către alți actori ai sistemului de achiziții publice privind îmbunătățirea sistemului național de achiziții și elaborarea unui Plan de acțiune în domeniul achizițiilor publice;
  • Consolidarea cadrului normativ şi instituţional pentru dezvoltarea carierei, competențelor și cunoștințelor personalului din domeniul achiziţiilor publice (în parteneriat cu INA), prin:

- revizuirea standardului ocupațional „expert achiziții publice”;

-elaborarea unui cadru de competențe pentru funcțiile publice de consilier achiziții publice și consilier sistem achiziții publice;

-realizarea unui studiu privind introducerea unei profesii reglementate în domeniul achizițiilor publice și dezvoltarea unui sistem de recompense;

-program de formare specializată și cursuri de perfecționare în domeniul achizițiilor publice pentru 4.100 de persoane (la nivel central și local).

  • Înființarea a 3 unități pilot de achiziții centralizate la nivel local: județ, municipiu și ADI-Asociații de Dezvoltare Intercomunitară, pentru care vor fi dezvoltate modele de configurare și organizare ce vor putea fi utilizate și de alte autorităţi publice la nivel național, în scopul realizării unor achiziții centralizate eficient, cu mai puţine nereguli şi corecţii financiare. Pentru promovarea acestor modele vor fi organizate 16 conferințe de informare la nivel regional.
  • Sprijin din partea experților Băncii Mondiale pentru 160 de autorități contractante în elaborarea documentaţiilor de atribuire pentru 3 tipuri de proceduri (furnizare, servicii şi lucrări), semnarea contractelor şi implementarea acestora;
  • Suport pentru consolidarea reformei controlului ex-ante asigurat de Experți ai Băncii Europene de Investiții (BEI) astfel încât acesta să se desfășoare conform Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice (SNAP);
  • Dezvoltarea a două aplicații informatice la nivelul ANAP: un modul pentru realizarea screening-ului legislativ și altul pentru asigurarea transparenței proiectelor de acte normative;
  • Crearea unui mecanism eficace de monitorizare a pieței achizițiilor publice, care va putea oferi informaţii relevante pentru monitorizarea pieţei achiziţiilor publice.

Valoarea totală a proiectului este de 119,9 milioane lei lei (25,5 milioane euro), din care 104,5 milioane lei (22,2 milioane euro) reprezintă finanțare nerambursabilă din POCA. Proiectul beneficiază de 2 acorduri de asistență tehnică: cu Banca Mondială (în valoare de 6,8 milioane euro), respectiv cu Banca Europeană de Investiții (în valoare de 7,2 milioane euro).