După ce s-au făcut modificări la Ordonanța 114/2018 pe zona facilităților acordate companiilor din sectorul construcțiilor, vezi aici, președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, Ion Ghizdeanu, a venit acum cu un proiect de ordin care arată condițiile de aplicare. Este vorba, de fapt, de metodologia privind mecanismul de calcul al cifrei de afaceri. Reamintim că facilitățile din construții se referă la introducerea unui salariu minim de 3.000 lei, eliminarea contribuției la Pilonul II pentru angajați, precum și scutirea de impozit pe venit și contribuții la sănătate pentru salariile între 3.000 - 30.000 lei.

HotNews.roFoto: Hotnews

Vezi proiectul aici

"Pentru societăţile comerciale existente la data de 1 ianuarie al fiecărui an care au avut o cifră de afaceri din activităţile menţionate la art. 66, pct. 1, lit. a) (adică lista aceea de coduri CAEN, la care se adaugă cele recent publicate n.r.) realizată cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% din cifra de afaceri totală, inclusiv, facilităţile fiscale se vor acorda pe toată durata anului în curs, iar pentru societăţile comerciale existente la aceeaşi dată care nu realizează această limită minimă a cifrei de afaceri se va aplica principiul societăţilor comerciale nou-înfiinţate", se arată în proiect.

Cifra de afaceri luată în calcul este cifra de afaceri realizată pe bază de contract sau comandă şi acoperă, în cazul contractelor de execuţie, manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum şi alte activităţi auxiliare necesare. Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată.

Cifra de afaceri luată în calcul se poate referi si la alte tipuri de contracte şi activităţi specifice destinate sectorului de construcţii, precum contracte de servicii, de furnizare.

În calculul cifrei de afaceri pentru determinarea procentului de 80% se ia în considerare numai cifra de afaceri realizată pe bază de contract sau comandă din activităţi circumscrise codurilor CAEN prevăzute de OUG nr. 114/2018, cu toate modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care societăţile comerciale au sucursale, filiale sau puncte de lucru în diverse zone teritoriale, calculul cifrei de afaceri se efectuează pe întreaga societate.

Cifra de afaceri totală realizată cumulat de la începutul anului pentru societăţile nou înfiinţate sau cifra de afaceri realizată cumulat pe anul anterior pentru societăţile comerciale existente, reprezintă suma veniturilor cumulate pe perioada de referinţă realizate din vânzarea de produse şi prestarea de servicii, evidenţiate potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă sumele reprezentând:

  • veniturile din subvenţiile de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, înregistrate în contabilitate pe parcursul fiecărei luni de raportare;
  • soldurile lunare creditoare, înainte de transferul în contul de profit şi pierdere, ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold creditor;
  • veniturile din producţia de imobilizări corporale şi producţia de investiţii imobiliare, înregistrate în contabilitate pe parcursul fiecărei luni de raportare.

Conform proiectului, din cifra de afaceri calculată se scad sumele reprezentând soldurile lunare debitoare, înainte de transferul în contul de profit şi pierdere, ale veniturilor aferente costurilor stocurilor de produse şi servicii în curs de execuţie, evidenţiate în contabilitate la sfârşitul lunilor de raportare în care se înregistrează sold debitor.

La determinarea cifrei de afaceri, pentru stabilirea veniturilor din vânzarea de produse, se iau în calcul numai veniturile realizate din vânzarea produselor finite, semifabricatelor, produselor reziduale şi a mărfurilor, care sunt obţinute din producţia proprie. Nu se iau în calcul veniturile din vânzarea de produse achiziţionate în scopul revânzării.