Cuba are o datorie de peste 1,52 miliarde ruble transferabile față de România. Este vorba despre activitatea de export a României şi alte acţiuni externe derulate înainte de 31 decembrie 1989. Pentru a se reduce datoria sau a se șterge, Eugen Teodorovici a propus autorităților din Cuba să fie valorificate unele facilități medicale și de cercetare din țara noastră prin realizarea unor proiecte comune în domeniul oncologiei, diabetologiei și famaceutic, care să permită României să realizeze venituri compensatorii față de datoria Cubei și să găsească soluții pentru tratamentele contra cancerului, reiese dintr-un raport al Ministerului Finanțelor. După vizita în Cuba, autoritățile acestei țări au spus că doresc să se mențină linia de separație între problema datoriei Cubei față de România și cooperarea bilaterală.

Eugen TeodoroviciFoto: Guvernul Romaniei

Vezi documentul aici

“În ședința din data de 5 iulie 2018 Guvernul a aprobat Memorandumul cu tema: Aprobarea inițierii negocierii Acordului de cooperare între Ministerul Sănătății din România și Ministerul Sănătății Publice din Republica Cuba în domeniul sănătățiicare prevede, printre altele, ca instituțiile abilitate conform cadrului legal în vigoare (MFP, MAE, MMACA) împreună cu Ministerul Sănătății să analizeze posibilitatea inițierii demersurilor pentru negocierea reglementării creanțelor României din Cuba prin transfer de tehnologie medicală. La 2 decembrie 2018 a avut loc vizita de lucru a ministrului finanțelor publice și a ministrului sănătății în Cuba”, menționează sursa citată.

Delegația a fost primită de Ricardo Cabrisas Ruiz, vice-președintele Comitetului executiv al Consiliului Miniștrilor, Lina Olina Pedraza, ministrul finanțelor și prețurilor, Jose Angel Portal, ministrul sănătății publice, Isaac Hernandez Perez, director în cadrul Băncii Centrale a Cubei și Emilio Lozada Garcia, director general, Departamentul relații bilaterale, MINREX.

“Ministrul Teodorovici a precizat că scopul vizitei este de a debloca problema datoriei Cubei față de România și de a identifica proiecte comune de cooperare în domeniul economic și al sănătății. Ministrul român al finanțelor a precizat că abordarea temelor de discuție va fi pragmatică, în cheia unor deschideri spre soluționarea problemei nerezolvate a datoriei și a identificării unor proiecte comune, care să permită valorificarea expertizei ambelor state în domeniul biotehnologiei aplicate în medicină, a oncologiei, diabetologiei și în domenii economice prioritare pentru România și Cuba. S-a referit la modul cum au rezolvat Rusia și Slovacia, foste membre CAER, problema datoriei și modelul adoptat de statele membre ale Clubului de la Paris (ștergerea a 90% din datorie și negocierea modului de recuperare a restului de 10%)”, menționează sursa citată.

Vice-președintele Comitetului Executiv al Consiliului Miniștrilor Ricardo Cabrisas a informat că politica oficială a Cubei este de ștergere totală a datoriilor în ruble transferabile și că niciun stat nu și-a recuperat creanța în ruble transferabile.

A prezentat situația datoriei Cubei față de statele foste membre ale CAER:

  • datoria în ruble transferabile soluționată prin ștergere –Germania, Rusia, Mongolia, Vietnam și Slovacia;
  • nesoluționată datoria în ruble transferabile față de România, Bulgaria și Polonia;
  • se aplică aceeași politică de solicitare a ștergerii datoriei;
  • acord semnat cu Slovacia, care vizează valuta forte aflată în conturile din Cuba, înainte de 1990;
  • nesoluționată cu Cehia și Ungaria, care au avut depozite în valută forte.

“Ministrul român al finanțelor a propus să fie valorificate unele facilități medicale și de cercetare din țara noastră prin realizarea unor proiecte comune în domeniul oncologiei, diabetologiei și famaceutic, care să permită României să realizeze venituri compensatorii față de datoria Cubei și să găsească soluții pentru tratamentele contra cancerului”, menționează documentul.

În acest sens, s-a agreat constituirea unui grup de lucru, la nivel tehnic, care va analiza posibilitățile de cooperare în domeniul medical și farmaceutic.

Ministrul român al sănătății a precizat că Acordul de cooperare între Ministerul Sănătății din România și Ministerul Sănătății Publice din Republica Cuba în domeniul sănătății și al științelor medicale este analizat de către direcțiile de specialitate, precum și faptul că inserarea, în preambul, a adresei și numelui reprezentantului fiecărei Părți nu reprezintă o practică uzuală, întrucât modificarea acestor elemente ar atrage și modificarea Acordului.

Ce spune documentul:

  • În condițiile în care partea cubaneză va fi de acord cu propunerea de cooperare în domeniul medical și alte domenii identificate de ambele părți, va fi necesar să se identifice o soluție din punct de vedere juridic, astfel încât operațiunea respectivă să fie luată în considerare ca o compensare a datoriei Republicii Cuba față de România, cu respectarea legislației în vigoare din România privind reglementarea drepturilor valutare provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională desfășurată înainte de 31 decembrie 1989 și din conturile de cliring și barter.
  • În acest sens, este necesară clarificarea poziției autorităților cubaneze.

Ulterior vizitei ministrului Teodorovici în Cuba, în cadrul unei întâlniri cu ambasadorul României, vice-președintele Cabrisas a arătat că partea cubaneză dorește să se mențină linia de separație între problema datoriei Cubei față de România și cooperarea bilaterală.

În conformitate cu Art. 2 din Legea nr. 29/1994, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei și Comerțului (actual MMACA) și Ministerul Afacerilor Externe au fost abilitate să negocieze și recupereze drepturile valutare ale statului roman, prin plăți în devize convertibile, import de mărfuri, prestări de servicii, investiții de interes pentru partea română și cesiune cu titlu oneros a creanțelor.