Operatorii economici din industria națională de apărare au obligații fiscale în cuantum de 102 milioane lei pe care nu le pot achita, conform datelor Ministerului Economiei. Astfel, conform unui proiect al instituției, se vor șterge, prin conversie în acţiuni, obligaţiile fiscale creează premise pentru redresarea şi refacerea capacităţii financiare a acestor operatori economici şi menţinerea capacităţilor de producţie pentru apărare.

Ministerul EconomieiFoto: Ministerul Economiei

Conversia în acţiuni a obligaţiilor fiscale la operatorii economici din industria naţională de apărare se realizează prin Ministerul Economiei, prin majorarea capitalului social pentru acţiunile emise în favoarea statului de operatorii economici menţionaţi şi înregistrarea operaţiunii de majorare a capitalului social la Oficiul Registrului Comerţului.

La elaborarea proiectului a fost solicitat punctul de vedere al Consiliului Concurenţei prin care acesta consideră că „măsura de conversie în acţiuni a obligaţiilor fiscale administrate de ANAF la operatorii economici din industria de apărare poate să nu constituie ajutor de stat, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

1. Măsura vizează, în mod strict, capacităţile de producţie de armament, muniţie şi material de război;

2. În cazul în care operatorii economici desfăşoară şi alte activităţi pe lângă cele de producţie de armament, muniţie şi material de război, finanţarea, costurile şi veniturile din cele două tipuri de activităţi (civilă şi militară) sunt clar separabile, existând evidenţe contabile distincte pentru fiecare din acestea.

Vezi proiectul aici

Un alt proiect de ordonanță prevede diminuarea arieratelor acestor companii pentru a conduce la crearea şi asigurarea condiţiilor optime astfel încât aceştia să-şi poată desfăşura activitatea, ca structuri viabile şi eficiente şi să poată implementa programele de restructurare şi atrage fonduri pentru investiţii.

Este vorba de 59,7 milioane lei.

Vezi proiectul aici