La circa o săptămână de la publicarea pe site a normelor de aplicare a amnistiei fiscale, joi a apărut în Monitorul Oficial documentul respectiv. Este vorba de un ordin al ministrului Finanțelor. Acesta se referă doar la procedura pentru marii datornici, adică a celor cu datorii mai mari de 1 milion de lei.

Ministerul Finantelor PubliceFoto: Hotnews

De remarcat căordonanța privind instituirea unor facilități fiscale (amnistia fiscală) a fost publicată în Monitorul Oficial la începutul lunii, iar pe lângă cei cu datorii mai mari de 1 milion de lei, mai are o componentă privind cei care au datorii sub acel plafon, cărora ar trebui să li se șteargă obligațiile fiscale accesorii, dacă plătesc principalul (aici ar intra și persoanele fizice). Normele de aplicare ale acestora din urmă, care sunt în număr mult mai mare, încă nu au fost publicate: ar fi vorba, potrivit datelor guvernamentale, de aproape 23.000 persoane fizice (cu datorii cumulate de 1,5 miliarde lei), peste 280.000 de firme private (cu datorii cumulate de peste 25,7 miliarde lei) și alte companii de stat sau cu capital mixt.

Cine beneficiază de ordinul lui Teodorovicipublicat în Monitor (adică cei cu datorii mai mari de 1 milion de lei)

Pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, respectiv reducerea a până la jumătate din obligațiilor principale, plus complet cele accesorii, cei cu datorii de pese un milion de lei trebuie:

  • să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată reglementată de Codul de procedură fiscală;
  • să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;
  • să nu se afle în procedura insolvenței potrivit legii la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare. Debitorul care se află în procedura insolvenței până la data de 30 septembrie 2019 și dorește restructurarea obligațiilor bugetare poate notifica organul fiscal cu privire la intenția sa, cu condiția ca până la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare să iasă din procedura insolvenței.
  • să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare;
  • să fie îndeplinite obligațiile declarative, potrivit vectorului fiscal, la data eliberarii certificatului de atestare fiscală;
  • să îndeplinească testul creditorului privat prudent.

În vederea accesarii măsurilor de restructurare, debitorul trebuie să depună la organul fiscal competent o notificare privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la data de 30 septembrie 2019, sub sancțiunea decăderii.

Cât trebuie să plătească cei care vor anularea de până la 50% din datorie

În cazul debitorilor care au inclusă în planul de restructurare măsura de anulare a unui cuantum de maximum 50% inclusiv, din totalul obligațiilor bugetare principale, pe lângă sumele plătite, menționate mai sus, trebuie să achite până la data depunerii cererii și următoarele obligații bugetare:

  • 5% din cuantumul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, pentru anularea unui cuantum de maximum 30% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale;
  • 10% din cuantumul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, pentru anularea unui cuantum cuprins între 30% şi 40% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale;
  • 15% din cuantumul obligaţiilor bugetare care fac obiectul înlesnirii la plată, pentru anularea unui cuantum cuprins între 40% şi 50% inclusiv din totalul obligaţiilor bugetare principale.

De remarcat cui se aplică conversia în acțiuni a datoriilor principale

Ordonanța prevede și conversia în acțiuni a datoriilor. Aceasta trebuie îndeplinită în maxim un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare de către organul fiscal competent.

Realizarea conversiei în acțiuni se aplică societăților la care statul este acționar integral sau majoritar.

De asemenea, pot face obiectul conversiei în acțiuni, obligațiile fiscale principale administrate de organul fiscal central reprezentând impozite, taxe, contribuţii sociale obligatorii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat, datorate şi neachitate, cu excepţia obligaţiilor fiscale principale cu reţinere la sursă şi obligaţiile fiscale către fondul de risc ca urmare a împrumuturilor interne şi externe garantate de stat şi a subîmprumuturilor acordate ca urmare a contractării de împrumuturi interne şi externe de către stat.

Contribuabilii la care se realizează stingerea obligaţiilor fiscale prin conversie în acţiuni se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Conversia în acţiuni se realizează numai cu respectarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi, în condiţiile legii şi conform prevederilor actelor constitutive.

Conversia obligaţiilor se face la valoarea nominală a acţiunilor, iar data stingerii acestora este data realizării conversiei.

În cazul în care planul de restructurare prevede măsura de stingere a obligațiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului, aceasta trebuie îndeplinită în maxim un an de la data comunicării deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare de către organul fiscal competent.

Bineînțeles, pe toată durata aplicării planului de restructurare, ANAF va supraveghea debitorul. Eșecul planului de restructurare atrage și pierderea valabilității înlesnirii la plată.

Despre care e procedura și multe altele privind acest ordin al lui Teodorovici, HotNews.ro a scris săptămâna trecută.