Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a decis extinderea exploatării potențialului Spațiului Privat Virtual (SPV) ca instrument de relaționare directă cu fiecare contribuabil la bugetul de stat, se arată într-un comunicat care prezintă, pe scurt, un ordin al ministrului.

Ministerul Finantelor PubliceFoto: Hotnews

Vezi proiectul de ordin

În acest sens, în SPV vor fi disponibile:

  • chestionarele întocmite de persoanele fizice la sosirea și/sau plecarea în/din România;
  • notificările privind rezidența persoanelor fizice;
  • declarațiile de înregistrare fiscală;
  • cererile pentru eliberarea Certificatului de rezidență fiscală;
  • certificatele de rezidență fiscală;
  • cererile de restituire;
  • cererile de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județ/municipiul București sau a numărului unic de identificare din aplicația informatică a Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a certificatului de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale;
  • evidența creanțelor fiscale.

Conform MFP, prin SPV persoanele fizice vor avea posibilitatea să verifice corectitudinea prelucrării Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, pe care au depus-o pe suport de hârtie.

„S-a decis și majorarea termenelor de păstrare în SPV a mai multor documente emise de către Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin corelare cu durata de valabilitate a acestora. De asemenea, pe viitor se vor implementa în SPV modelele declarațiilor, cererilor sau ale altor documente emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală”, informează Ministerul.

Pentru facilitarea accesului la SPV, se elimină verificarea la ghișeu a semnăturii olografe a persoanei reprezentate și se acceptă depunerea împuternicirii în formă simplã.

„Ţinând cont de faptul că mulți cetățeni români domiciliază sau lucrează în străinătate și având în vedere interesul Statului român de îndeplinire a obligațiilor fiscale de către toți contribuabilii, indiferent dacă sunt pe teritoriul României sau domiciliază/muncesc în străinătate, întrucât la nivelul Ministerului Finanțelor Publice s-a dezvoltat un sistem de comunicare electronică cu contribuabilii, s-a apreciat necesară identificarea în străinătate, la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României, a persoanelor fizice în scopul înregistrării acestora ca utilizatori ai serviciului “Spaţiul privat virtual” (SPV)”, menționează sursa citată.

Astfel, se oferă cetățenilor români care domiciliază, au reședința sau lucrează în străinătate, posibilitatea de a se prezenta și la oficiile consulare sau ambasadele României în scopul identificării fizice și înregistrării în SPV.

Pentru implementarea acestora în SPV s-a prevăzut o normă tranzitorie potrivit căreia aceasta se aplică în termen de 3 luni de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. În ceea ce priveşte implementarea termenului de 3 luni, s-a apreciat necesar atât pentru crearea conexiunilor la sistemele informatice între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi oficiile consulare sau ambasadele României, cât şi pentru adaptarea sistemelor informatice.