Banca Centrală a întreprins un proces de revizuire a regulilor după care calculează ROBID şi ROBOR, eliminând publicarea ratelor de referință pentru scadența de 9 luni, mărind de la 15 minute la 30 de minute intervalul de dinaintea fixingului în care preia cotațiile ferme, limitele plafoanelor tranzacțiilor pentru care cotațiile sunt obligatorii și altele.

Banca Nationala a RomanieiFoto: Agerpres

Potrivit BNR, aceste schimbări au avut în vedere armonizarea Regulilor cu cele mai bune practici în domeniu și revizuirea unor elemente de natură tehnică ale cadrului operațional al procesului de fixing, în principal: îngustarea ecartului între ratele dobânzilor bid şi ask cotate de către participanţi; extinderea intervalului orar asociat obligaţiei de cotare; majorarea valorii maxime a tranzacţiilor asociate cotaţiilor ferme furnizate de către participanţi; eliminarea calculării şi publicării ratelor de referinţă pentru scadenţa de 9 luni.

În esență, modificările adoptate sunt de natură să contribuie la stimularea suplimentară a activităţii pieţei monetare interbancare, la îmbunătăţirea mecanismului de formare a preţurilor, precum și la o mai bună reprezentativitate a ratelor de referință ROBID și ROBOR stabilite, prin creșterea capacității acestora de a reflecta realitatea pieței monetare interbancare românești pe care intenționează să o măsoare.

Ratele de referință ROBID și ROBOR continuă sa fie calculate, ca și pană acum, în baza cotațiilor ferme furnizate de către instituțiile de credit participante.

Potrivit noilor reguli, diferenţa dintre ratele cererii şi ratele ofertei pentru un anumit depozit la termen, cotat de fiecare bancă nu putea depăşi :

a) 0,30 puncte procentuale pentru depozitele O/N, T/N, 1W, 1M;

b) 0,35 puncte procentuale pentru depozitele 3M;

c) 0,40 puncte procentuale pentru depozitele 6M și 12M.

Înainte, diferenţa dintre ratele cererii şi ratele ofertei pentru un anumit depozit la termen, nu putea depăşi :

a) 0,50% pentru depozitele O/N, T/N, 1W, 1M şi 3M,

b) 0,75% pentru depozitele 6M, 9M şi 12M.

De asemenea, până acum ratele ROBID și ROBOR pentru fiecare scadenţǎ erau calculate ca medie aritmetică a ultimelor rate cotate de fiecare bancă pentru depozitele atrase sau plasate într-un interval de 15 minute înainte de fixing după eliminarea extremelor. Acum, acest interval a urcat la 30 de minute.

Dacă mai mult de jumătate din numărul băncilor se află în imposibilitate de a furniza cotații în cadrul procesului de Fixing, ratele dobânzilor publicate în ziua curentă vor fi la nivelul ratelor dobânzilor stabilite în ziua precedentă.

Înainte, cotaţiile furnizate erau obligatorii pentru:

a) depozitele O/N, T/N, 1W, 1M şi 3M pentru o valoare a tranzacţiei de cel mult 5

milioane RON,

b) depozitele 6M pentru o valoare a tranzacţiei de cel mult 3 milioane RON,

c) depozitele 9M şi 12M pentru o valoare a tranzacţiei de cel mult 2 milioane RON

Acum, cotaţiile furnizate sunt obligatorii în ziua cotării lor pentru:

a) depozitele O/N, T/N, 1W și 1M pentru o valoare a tranzacției de cel mult 20 milioane RON;

b) depozitele 3M pentru o valoare a tranzacției de cel mult 10 milioane RON;

c) depozitele 6M și 12M pentru o valoare a tranzacției de cel mult 5 milioane RON.