Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 6,02 miliarde de euro în primele 7 luni, cu circa 1,2 miliarde de euro mai mult decât în perioada similară din 2018, arată datele transmise vineri de Banca Centrală. Pe componente, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2,06 miliarde euro, iar balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 436 milioane euro.

Banca Nationala a RomanieiFoto: Agerpres

Potrivit datelor BNR, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 720 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare (transferurile curente dintre rezidenţi şi nerezidenţi) a înregistrat un excedent mai mic cu 253 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 2,91 miliarde euro (comparativ cu 2,38 miliarde euro în perioada ianuarie - iulie 2018), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2,1 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 814 milioane euro.

În perioada ianuarie - iulie 2019, datoria externă totală a crescut cu 8,19 miliarde euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 73,33 mld. euro la 31 iulie 2019 (68,1% din totalul datoriei externe), în creștere cu 7,9% față de 31 decembrie 2018;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2019 nivelul de 34,28 mld. euro (31,9% din totalul datoriei externe), în creștere cu 9% față de 31 decembrie 2018.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,6 la sută în perioada ianuarie - iulie 2019, comparativ cu 21,2 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 iulie 2019 a fost de 5,0 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2019 a fost de 77,7%, comparativ cu 74,3% la 31 decembrie 2018.