Fluxul net de investiții străine directe din anul 2018 s-a orientat preponderent spre comerț (1,58 miliarde euro), urmat de industria prelucrătoare (1,36 mld. euro), se arată într-o lucrare publicată luni de Banca Centrală. În cadrul industriei prelucrătoare, principalele activități beneficiare de investiții străine directe au fost mijloace de transport (337 milioane euro), alimente, băuturi și tutun (329 milioane euro) și prelucrare țiței, produse chimice, cauciuc și mase plastice (205 milioane euro), se mai arată în document.

HotNews.roFoto: Hotnews

Citește aici lucrarea BNR și INS referitoare la investițiile străine directe.

Alte activități care au atras un volum important de investiții directe au fost intermedieri financiare și asigurări (896 milioane euro), precum și construcții și tranzacții imobiliare (581 milioane euro.

Cele mai importante aporturi la capital (majorări de capital) s-au înregistrat în ramurile industria prelucrătoare (1,01 miliarde euro), construcții și tranzacții imobiliare (594 milioane euro) și comerț (335 milioane euro).

Profitul reinvestit a atins cel mai înalt nivel în industria prelucrătoare (991 milioane euro); un nivel ridicat al profitului reinvestit s-a înregistrat și în sectoarele comerț (843 milioane euro) și intermedieri financiare și asigurări (592 milioane euro).

​Banca Naţională a României, în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică, a realizat cercetarea statistică pentru determinarea investițiilor străine directe (ISD). Obiectivul principal al acestei cercetări statistice a fost determinarea soldului ISD în România la 31 decembrie 2018 şi a fluxurilor (mişcărilor) ISD în cursul exerciţiului financiar 2018, în întreprinderile investiţie străină directă rezidente.

Cercetarea statistică ISD a fost realizată în conformitate cu prevederile metodologice ale Manualului balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională al Fondului Monetar Internaţional, ediţia a 6-a (BPM6).

Fluxul net de investiţii străine directe în anul 2018 a înregistrat valoarea de 5266 milioane euro, din care:

  • 5,54 miliarde euro participații la capitalurile proprii (nivel rezultat prin însumarea aportului la capitalul întreprinderilor ISD, în valoare de 2973 milioane euro, cu profitul reinvestit în întreprinderile ISD în valoare de 2573 milioane euro);
  • 280 milioane euro credit net de la investitorii străini (valoarea creditelor nete primite de la investitorii străini a fost mai mică decât valoarea creditelor nete acordate acestora).

Soldul investiţiilor străine directe la 31 decembrie 2018 a atins nivelul de 81124 milioane euro, din care:

  • 57,47 miliarde euro capitaluri proprii, inclusiv profitul reinvestit (70,85%);
  • 23,64 milioane euro credit net primit de la investitorii străini (29,15%).

Veniturile nete din participaţii la capital au înregistrat valoarea de 6,123 miliarde euro şi au fost calculate ca diferenţă între profiturile după impozitare obţinute de întreprinderile ISD care au înregistrat profit, în valoare de 8,930 mld. euro, şi pierderile întreprinderilor ISD care au înregistrat pierderi, în valoare de 2,807 mld. euro.

Veniturile nete din dobânzi, au înregistrat un nivel de 672 milioane euro și au fost calculate ca diferenţă între dobânzile primite de către investitorii străini direcţi pentru creditele acordate întreprinderilor deținute în România şi dobânzile plătite de către aceştia pentru creditele primite de la întreprinderile lor din România, atât direct cât şi prin alte companii nerezidente din cadrul grupului.