Institutul Național de Statistică (INS) a revenit asupra creșterii economice pentru primul semestru din acest an, prezentând datele provizorii (2). Astfel, conform instituției, dacă pe datele anterioare era estimată o creștere economică de 4,7%, aceasta este acum văzută de 4,6%, deci o diferență de 0,1 puncte procentuale. Și în prețuri curente PIB-ul este mai mic, respectiv cu 770,7 milioane lei, la 440,1 miliarde lei.

HotNews.roFoto: Hotnews

Referindu-se doar la cel de-al doilea trimestru, comparativ cu varianta provizorie (1), dinamica PIB şi a valorii adăugate brute nu au înregistrat modificări. Volumul impozitelor nete pe produs s-a diminuat cu 0,8 puncte procentuale.

Volumul valorii adăugate brute pe ramuri de activitate a înregistrat modificări mai importante în:

  • Construcţii (-0,8 puncte procentuale);
  • Comerţ cu amănuntul şi ridicata; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (-0,2 puncte procentuale).

Din punctul de vedere al utilizării PIB (tot pe trimestrul II), modificări semnificative ale contribuţiei la creşterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat:

  • Cheltuiala pentru consumul final al administraţiilor publice, de la +0,3% la +2,0%, ca urmare a majorării volumului său de la 101,6% la 111,6%;
  • Formarea brută de capital fix, de la +3,7% la 3,9%, ca urmare a creşterii volumului său de la 118,0% la 118,9%.