Clienții IFN-urilor (inclusiv CAR-urilor) vor trebui să semneze un nou acord​ prin care sunt de acord ca împrumutătorul să transmită datele personale la ANAF în vederea interogării informațiilor de natură fiscală, reiese dintr-un proiect al Fiscului. Acest acord exista și până acum, doar că a fost modificat.

Sediul ANAFFoto: AGERPRES

Instituțiile financiare nebancare (inclusiv CAR-urile) solicită ANAF, după obținerea acordului contribuabilului, informaţii fiscale despre solicitant pentru perioada aferentă ultimilor 2 ani fiscali încheiaţi, inclusiv informaţiile aferente perioadei cuprinse între ultimul an fiscal încheiat şi data solicitării acestora, potrivit Fiscului.

De asemenea, instituţia financiară nebancară transmite ANAF date privind activitatea de creditare, activitatea de leasing, date referitoare la scrisorile de garanție precum și datele referitoare la informațiile din istoricul situației existente, începând cu 1 ianuarie 2013. Schimbul de date se realizează periodic, cu respectarea legislaţiei în vigoare, conform unei proceduri de lucru comune.

Din acest motiv, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a realizat un proiect de ordin pentru a se pune în linie cu legislația Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR). Practic, se actualizează un ordin din 2016 prin care s-a pus în aplicare cooperarea cu IFN-urile.

IFN-urile vor solicita acordul, scris, fie pe suport de hârtie, fie în format electronic, exprimat în condițiile legii, persoanelor fizice și persoanelor juridice, respectiv semnarea unui acord de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală precum și a Datelor cu Caracter Personal, aparținând Clientului denumit generic "Acord". Acest acord va conține datele de identificare ale persoanelor (CNP, CUI), datele de contact (adresa) precum și mențiunea expresă cu privire la valabilitatea acordului (Acordul este valabil 5 zile lucrătoare de la data semnării de către contribuabil). Acest lucru pentru interogarea informațiilor de natură fiscală.

Fiecare instituție financiară nebancară care a semnat un protocol cu ANAF va semna un Act adițional la Protocolul de colaborare care va cuprinde modificările aduse prin prezentul Ordin.

Vezi ordinul

Regulamentul general privind protecţia datelor - GDPR prevede norme specifice potrivit cărora se pot realiza operaţiunile de prelucrare, stabilind atât principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal cât şi condiţiile de legalitate a prelucrării. În consecinţă, dispoziţiile legale menţionate trebuie avute în vedere la încheierea unui act de cooperare în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, în scopul asigurării unei protecţii uniforme şi consecvente a persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea unor asemenea date.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a încheiat, în 2016, protocoale de colaborare cu 52 de instituții financiare nebancare, înscrise în Registrul general, Registrul special şi în Registrul Instituțiilor de Plată al Băncii Naţionale a României.