Confederația Patronală “Concordia”, confederație patronală reprezentativă la nivel național, ce reunește unii dintre cei mai mari angajatori din România, își exprimă îngrijorarea cu privire la modul intempestiv cu care Guvernul promovează majorarea salariului minim pe economie cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2020, în pofida unui anunț anterior privind abandonarea acestui proiect.

”Fără a contesta principiul în sine al majorării retribuției pentru munca prestată, CP Concordia aduce din nou în atenția autorităților, indiferent de orientare politică, necesitatea respectării principiilor predictibilității privind măsurile economice și fiscale. Fără consultarea reală a angajatorilor din mediul privat, fără acordarea unei perioade de timp suficiente pentru o dezbatere aprofundată cu partenerii sociali și o analiză corespunzătoare de impact, asemenea măsuri pot ajunge să aibă efecte contrare celor scontate, astfel după cum a fost deja cazul cu alte acte normative care au afectat drastic bugetele deja aprobate ale agenților economici – exemplu: OUG 114/2018.”, se arată în comunicatul patronatelor.

Astfel, în data de 24 octombrie a fost convocată ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS) pentru data de 28 octombrie a.c., ședință în care s-a analizat proiectul de Hotarâre de Guvern pentru majorarea salariului minim pe economie, la care CP Concordia nu a participat, argumentând că respectiva convocare nu respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului. Cu toate acestea, în ziua de 29 octombrie, proiectul de HG a și fost inclus pe ordinea de zi a Consiliului Economic și Social (CES).

Concordia solicită autorităților ca stabilirea salariului minim pe economie să fie realizată printr-un mecanism bazat pe criterii transparente și obiective, convenit de partenerii sociali, care să determine predictibilitatea acestuia, ținând cont de faptul că România este semnatară a Convenției Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind stabilirea salariului minim, care prevede consultarea deplină a partenerilor sociali.

Un proces amplu de consultare publică pentru definirea mecanismului privind stabilirea salariului minim a fost lansat în urmă cu doi ani, însă, din păcate, acesta a fost abandonat fără explicații de către autoritățile competente. În ceea ce privește valoarea majorării propuse, nu am primit date privind productivitatea, rata inflației, impactul asupra ocupării sau orice alte elemente care să contribuie la analiza impactului propunerii.

Toate sectoarele economiei se confruntă cu o lipsă acută de forță de muncă, iar angajatorii sunt conștienți că un nivel ridicat al salariului este un stimulent important pentru angajare. CP Concordia înțelege aceste provocări și a inițiat discuții cu partenerii sindicali, atât direct, cât și prin intermediul federațiilor sale membre, în format bi-partit, pentru un mecanism transparent, obiectiv și predictibil.

Avem convingerea că doar un dialog real al autorităților cu partenerii sociali va conduce la adoptarea unor soluții durabile privind ritmul și cuantumul ajustărilor salariului minim, în beneficiul angajaților și angajatorilor, deopotrivă, mai arată documentul remis de patronatele din confederația Concordia.