Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat raportul pe cel de-al treilea trimestru din punct de vedere bugetului. Totul poate fi rezumat într-un cuvânt: nerealizare. Acesta este spus chiar în concluzii.

Ministerul Finantelor PubliceFoto: Hotnews

“Din analiza execuției bugetare pe trimestrul al III-lea al anului 2019 putem concluziona că nivelul încasărilor bugetare este sub cel al programului trimestrial, în principal, ca urmare a nerealizării veniturilor programate a fi încasate de la UE dar și datorită performanței sub nivelul programat al unor venituri nefiscale, în special al veniturilor prognozate din dividende”, se arată în document.

Cheltuielile bugetare efectuate în trimestrul al III-lea al anului 2019 s-au situat sub nivelul programat în cazul majorității titlurilor de cheltuieli, niveluri mult sub cele estimate înregistrându-se în cazul cheltuielilor cu dobânzile, a cheltuielilor cu transferurile între unități ale administrației publice, a cheltuielilor aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și în cazul cheltuielilor aferente programelor cu finanțare rambursabilă.

“De asemenea se constată o depășire a nivelului programat în cazul cheltuielilor cu bunuri și servicii și a celor cu subvențiile. Soldul bugetului înregistrat în primele 9 luni ale anului 2019 (-26.972,8 milioane lei) se menține sub nivelul programat(-28,149.1 milioane lei) pentru această perioadă, cu toate că în trimestrul al III-lea deficitul bugetului general consolidat a depășit nivelul programat”, informează MFP.

Ministerul precizează: Este necesar ca la nivelul ordonatorilor principali de credite să se facă o analiză și să se ia măsuri în ceea ce privește implementarea proiectelor finanțate din fondurilor externe nerambursabile în vederea creșterii gradului de absorbție.

În ceea ce privește încasările bugetare, ar trebui să fie intensificate eforturile pentru asigurarea realizării programului de încasări stabilit pe baza Ordonanței Guvernului nr.12/2019, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 și a Ordonanței Guvernului nr.13/2019, pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019.