​Agenția de rating Fitch a reconfirmat atât calificativul aferent datoriei guvernamentale a României la BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valută și în monedă locală, cât și perspectiva stabilă, a anunțat Ministerul Finanțelor Publice, lucru confirmat chiar de comunicatul agenției. În anunțul Finanțelor nu se spune nimic despre scenariul Fitch privind perspectivele fiscale, pensii, datorie etc.

Fitch RatingsFoto: www.solvencyiiwire.com

8 lucruri spuse de Fitch

1. Scenariul de referință al Fitch vede o slăbire graduală a finanțelor publice pe termen scurt și mediu, în actualul context politic.

2. Considerăm că există posibilitatea ca deficitul să depășească cu puțin 3% din PIB, la sfârșitul anului 2019 (și, prin urmare, să fie evitată procedura de deficit excesiv), dar acest lucru ar necesita ajustări ad-hoc, acestea nefiind îmbunătățiri structurale.

3. Perspectivele fiscale vor deveni mult mai dificile în 2020-2021, având în vedere un context macro mai slab și creșteri ale pensiilor deja legiferate (ceea ce duce la o creștere medie anuală a pensiilor de 24% în 2020 și de 26% în 2021).

4. Fitch se așteaptă ca deficitul să se ducă la 4% din PIB până în 2021, presupunând că se vor găsi unele măsuri compensatorii pentru majorarea pensiilor (inclusiv o eventuală amânare sau moderare a măsurilor privind pensiile, modificări ale cheltuielilor discreționare).

5. Acest lucru ar împinge nivelul datoriei publice la 38% din PIB în 2021 (de la 35% în 2018), sub mediana actuală „BBB” de 40%.

6. Nerespectarea unor măsuri fiscale corective constituie un risc esențial pentru ratingul României.

7. Deficitul de cont curent (CAD) rămâne sub presiunea scăderii cererii externe și a creșterii puternice a importurilor, bazată în mare parte de politicile fiscale în expansiune. Fitch se așteaptă ca deficitul să rămână în jurul a 5% din PIB în perioada de prognoză (comparativ cu mediana actuală „BBB” de 1%), luând în considerare că nu va fi o deteriorare fiscală bruscă și va exista o recuperare treptată a cererii externe până în 2021.

8 Fitch continuă să prognozeze o încetinire treptată a activității economice în următorii doi ani, deși o performanță mai puternică a investițiilor în primul semestru i-a determinat să revizuiască prognozele de creștere pentru perioada 2019-2021 la 3,5% (de la 3,1% anterior).

Ce spune MFP într-un comunicat de presă transmis astăzi:

Agenția de rating Fitch a reconfirmat atât calificativul aferent datoriei guvernamentale a României la BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valută și în monedă locală, cât și perspectiva stabilă.

Decizia agenției este susținută atât de nivelul moderat al datoriei publice, care este mult inferior nivelului de 40% al țărilor din aceeași categorie de rating cu România “BBB”, dar și de evoluția pozitivă a PIB-ului pe cap de locuitor și a indicilor dezvoltării umane, care se situează la niveluri superioare față de țările comparabile. De asemenea, un factor pozitiv îl reprezintă soliditatea sectorului bancar, care înregistrează niveluri ridicate de capitalizare și de lichiditate.

"În perioada imediat următoare eforturile la nivelul Ministerului Finanțelor Publice se vor concentra pe realizarea rectificării bugetare și construcția bugetului pentru anul 2020, demersuri pe care le considerăm absolut necesare pentru întărirea stabilității la nivel macroeconomic." , precizează Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice.

Principalii factori care ar putea conduce individual sau colectiv la îmbunătățirea ratingului de țară sunt: diminuarea riscurilor privind stabilitatea la nivel macroeconomic și îmbunătățirea credibilității politicilor macroeconomice, implementarea consolidării fiscal-bugetare care ar influența pozitiv traiectoria pe termen lung a ponderii datoriei publice în PIB, precum și îmbunătățirea susținută a finanțelor externe.