Autoritățile estimează o creștere economică de 4%, pentru acest an, și o creștere a PIB-ului nominal de la 1031,0 miliarde lei, cât s-a avut în vedere la prima rectificare bugetară, la 1040,8 miliarde lei, reiese din proiectul de rectificare publicate de Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

Ministerul Finantelor PubliceFoto: Hotnews

„Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, creșterea economică în primele nouă luni ale anului a fost de 4,0%. În primul semestru economia a avansat cu 4,6% comparativ cu perioada similară din 2018, însă evoluțiile mai puțin favorabile din următoarele luni observate în activitățile din agricultură şi industrie au condus la decelerarea creșterii la 3,0% în trimestrul al treilea. În aceste condiții, se estimează o creștere economică de 4,0%, față de o creștere economică de 5,5% avută în vedere la prima rectificare, pentru anul 2019. În condițiile unui deflator PIB de 6,0%, conduce la o valoare nominală a produsului intern brut de 1040,8 miliarde lei, față de 1031,0 miliarde lei cât s-a avut în vedere la prima rectificare bugetară”, se arată în nota de fundamentare.

Datele statistice disponibile la nivelul semestrului I indică, pe partea ofertei, rolul dominant al serviciilor, cu o contribuție reprezentând peste 70% din creșterea economică, respectiv de 3,3 puncte procentuale, conform MFP.

În cadrul serviciilor se evidențiază creșterile din ramurile: „informații și comunicații” 9,9%; „activități de spectacole, culturale și recreative” 9%; „activități profesionale și de servicii suport” 7,8%; „comerț, transport, hoteluri şi restaurante” 5,7%. Impozitele nete pe produs s-au majorat cu 8,5%, ceea ce a însemnat o contribuție la creșterea reală de 0,8 puncte procentuale.

„Pe latura cererii, consumul privat şi-a menținut poziția de factor determinant al creșterii economice în primul semestru, cu o contribuție de 3,8 puncte procentuale, fiind urmat de formarea brută de capital fix (2,4 puncte procentuale), stimulată de avansul cererii din sectorul construcțiilor. Consumul guvernamental (care include consumul individual şi consumul colectiv al administrației publice) s-a majorat cu 6,0%, ca urmare a creșterii cu 11,6% în trimestrul al doilea 2019 comparativ cu trimestrul corespunzător din 2018. În același timp, variația stocurilor a înregistrat o contribuție negativă de 1 procent, datorită amplificării înclinației populației spre consum şi prestarea de servicii, precum şi exportului de cereale”, conform ministerului.

Elemente vulnerabile în trimestrul III

Instituția precizează că în trimestrul al treilea s-au evidențiat mai multe elemente vulnerabile în formarea produsului intern brut ca urmare a tendinței descendente observată în cursul anului, până la rate negative, ale industriei şi agriculturii, alături de o ușoară încetinire a consumului.

"Temperarea creșterii economice în a doua parte a anului a fost însoțită de atenuarea treptată a dinamicii efectivului de salariați, care a coborât, în termeni anuali, la 0,8% în septembrie 2019 față de septembrie 2018, nivel inferior celui de 1,6% înregistrat în decembrie 2018. La rândul său, câștigul salarial mediu brut şi-a menținut ritmul de creștere ridicat, dar în scădere pe parcursul anului până la 12,5% în septembrie 2019 față de septembrie 2018, comparativ cu o dinamică de 16,8% în ianuarie. Astfel, o temperare a ritmului sumelor salariale brute s-a regăsit şi în încasări bugetare mai reduse din contribuții de asigurări sociale şi impozit pe venit", arată MFP.

Estimările pentru anul 2019 vizează o revizuire în jos a creșterilor atât pentru numărul mediu de salariați, la 2,0% față de 3,4% în varianta prognozei de primăvară, cât şi pentru câștigul salarial mediu brut, la 13,5% față de 14,7% în varianta precedentă.