​Datele solicitate MFP sunt în continuare doar parțial disponibile, o situație inedită comparativ cu anii anteriori, în special în ceea ce privește lipsa anexei privind măsurile de politică fiscal-bugetară și evaluarea impactului acestora, susține Consiliul Fiscal în opinia asupra Bugetului pe 2020.

Consiliul fiscalFoto: Consiliul Fiscal

"În aceste condiții, Consiliul Fiscal a decis elaborarea unei opinii preliminare, în care se va limita la considerații generale și la evaluarea conformării propunerii de buget cu regulile fiscale statuate de LRFB (Legea Responsabilității Fiscal-Bugetare), urmând ca opinia completă să fie finalizată ulterior", se arată în document.

Consiliul fiscal reiterează solicitările formulate în decursul timpului în Opiniile sale, în sensul oferirii de către decidenți a unui interval de timp rezonabil de analiza, adecvat complexității și amplorii documentelor asupra cărora se solicită opinia, precum și a unui set complet de documente însoțite și de explicațiile la care LRFB face referire.

Vezi Opinia Consiliului Fiscal

Sinteza documentului:

  • Anul 2020 este de cumpănă pentru bugetul pe perioada 2020-2022. Modul de aplicare a legii pensiilor în anul 2020 are un rol decisiv pentru bugetul din anul 2021;
  • Riscul cel mai mare este ca deficitul bugetar să derapeze foarte mult dacă nu se iau măsuri de corecție în 2020, ceea ce ar afecta stabilitatea economică în ansamblu;
  • Evaluarea preliminară a CF privind deficitul bugetar în 2020 indică riscuri semnificative de depășire a țintei din buget de 3,6% din PIB;
  • O construcție bugetară fragilă pentru 2020 și mai ales pentru 2021 ar conduce foarte probabil la deteriorarea rating-ului suveran și intrarea în Procedura de deficit excesiv (PDE);
  • Inițiativele privind reduceri de taxe și impozite și creșteri de cheltuieli când situația bugetului este atât de încordată nu se justifică, fiind contrare logicii consolidării bugetare;
  • Starea bugetului public rămâne extrem de încordată din cauza insuficienței resurselor și presiunilor foarte mari actuale și viitoare;
  • Tendința de încetinire a creșterii economice la nivel internațional și eventuale șocuri externe reprezintă riscuri pentru consolidarea bugetară.