Guvernul vrea să înființeze, începând cu 1 ianuarie 2020, Fondul Național pentru Prevenirea Criminalității, care va fi administrat de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor, se arată în proiectul de lege privind unele măsuri fiscal-bugetare, asupra căruia Executivul își va angaja răspunderea. Fondul va fi alimentat din banii confiscați de stat sau din sumele rezultate în urma valorificării bunurilor confiscate. Banii vor fi alocați anual unor ministere, urmând să fie folosiți pentru educație juridică, prevenirea criminalității și asistența victimelor.

BaniFoto: Stirile ProTV

Vezi aici Legea privind unele măsuri fiscal-bugetare

Fondul se constituie prin virarea, în termen de 15 zile de la încasarea lor de către instituțiile publice cu atribuții în domeniu a tuturor sumelor de bani confiscate, precum și a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor confiscate în proceduri penale.

Sumele colectate în cadrul Fondului Național pentru Prevenirea Criminalității pot fi utilizate exclusiv în vederea implementării de activități și proiecte care au ca obiectiv educația juridică, prevenirea criminalității și asistența victimelor infracțiunilor.

În acest scop, anual sumele din Fondul Național pentru Prevenirea Criminalității se alocă astfel:

a) 20% pentru Ministerul Educației și Cercetării

b) 20% pentru Ministerul Sănătății

c) 15% pentru Ministerul de Interne

d) 15% pentru Ministerul Public

f) 15% pentru Agenție în vederea finanțării nerambursabile a proiectelor propuse de asociații și fundații cu obiect de activitate în domeniul social

Anual, până la data de 31 ianuarie, Agenția virează sumele încasate în contul de venituri ale bugetului de stat, la o poziție distinctă de venituri "Sume rezultate din confiscări în proceduri penale". Excedentul anual rezultat din execuția bugetului Fondului Național pentru Prevenirea Criminalității alocate instituțiilor prevăzute se reportează în anul următor.

Regulamentul privind mecanismul de colectare și distribuire a sumelor din Fondul Național pentru Prevenirea Criminalității se aprobă prin hotărâre în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii.