​Guvernul a modificat proiectul de „Lege privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative”, document pe care și-a asumat răspunderea. Multe lucruri au rămas la fel, mai ales în ceea ce privește OUG 114, dar au apărut și câteva noutăți.

Sedinta Guvern Orban Foto: Guvernul Romaniei

Vezi documentul

Vestitul spor: Dacă proiectul anterior se prevedea că "sporul pentru condiții vătămătoare" pentru bugetari va fi de 25% din salariul minim brut, de la 15% din cât câștiga fiecare, acum se pare că Guvernul a găsit o altă soluție: înghețarea cuantumului. Așadar, din 1 ianuarie 2020, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor etc. se menține cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Pensionarii care lucrau la stat

În legătură cu faptul că nu se va mai putea cumula pensia cu salariul, au apărut câteva noi paragrafe. De fapt, câteva excepții. Acestea sunt:

• Personalul Academiei Române pensionat pentru limită de vârstă în baza principiului contributivității, poate fi menținut pe post prin decizia ordonatorului principal de credite, numai în cazul în care postul nu poate fi ocupat de o persoană care nu a dobândit calitatea de pensionar și numai dacă neocuparea postului afectează buna funcționare a instituției.

• Personalul din cadrul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat. Acest personal (pensionari) poate fi menținut pe post prin decizia ordonatorului principal de credite, numai în cazul în care postul nu poate fi ocupat de o persoană care nu a dobândit calitatea de pensionar și numai dacă neocuparea postului afectează buna funcționare a instituției

• asistenții personali ai persoanelor cu handicap pensionați pentru limită de vârstă în baza principiului contributivității

• personalul angajat cu contract individual de muncă pe post de pilot în cadrul Școlii Superioare de Aviație Civilă

  • Personalul din sistemul de învățământ preuniversitar, sănătate și cultură

Posturi suplimentate pentru personalul clerical: Pentru anul 2020, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute în din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare se majorează cu un număr de 5 contribuții de la bugetul de stat: 1 de vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal, secretar general, prim-rabin și 4 posturi pentru pozițiile de secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, protopop.

Numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România pentru care se asigură, de asemenea, sprijin lunar se majorează cu 15.

În rest, mai toate prevederile au rămas la fel. Le redăm mai jos:

• Amenzile de circulație: Se propune ca valoarea fixă a punctului amendă pentru amenzile contravenționale prevăzute de OUG 195/2002 să fie menținută în cursul anului 2020 la cuantumul din prezent, respectiv 145 lei.

• Casele de marcat electronice fiscale: Se prorogă cu 12 luni termenul pentru dotarea operatorilor economici cu case de marcat electronice fiscale pentru cei care efectuează livrări de bunuri sau prestări servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și acceptatoare de bancnote sau monede, după caz.

• La PNDL, în situația în care solicitările de transfer depășesc 80% din creditele bugetare disponibile pentru anul în curs, Ministerul Lucrărilor Publice va înștiința beneficiarii contractelor de finanțare cu privire la data limită și va efectua transferurile în limita creditelor bugetare.

• După primirea înștiințării, beneficiarii dispun măsurile necesare evitării înregistrării de arierate, respectiv sistarea livrării de bunuri, prestarea de servicii, execuția de lucrări sau continuă implementarea obiectivelor de investiții din surse proprii sau alte surse legal constituite.

• Începând cu 1 ianuarie 2020, beneficiarii nu mai transmis solicitări de finanțare pentru etapa a II-a a PNDL pentru alte obiective de investiții.

• Ministerul Tineretului și Sportului va primi 0,5% din accizele aplicate pentru țigări și băuturi alcoolice.

• Se instituie, de la 1 ianuarie 2020, Fondul Național pentru Prevenirea Criminalității, administrat de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Acesta se constituie prin virarea de către instituțiile publice a tuturor sumelor de bani confiscate, precum și a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor confiscate în proceduri penale. Sumele vor fi utilizate pentru implementarea de proiecte privind educația juridică, prevenirea criminalității și asistența victimelor infracțiunilor.

Anual sumele din fond se alocă astfel:

20% pentru Ministerul Educației

20% pentru Ministerul Sănătății

15% pentru Ministerul Afacerilor Interne

15% pentru Ministerul Public

15% pentru Ministerul Justiției

15% pentru Agenție pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor propuse de asociații și fundații cu obiect de activitate în domeniul social.

• Ajutorul de stat pentru sprijinirea culturii de film și producției de film în România va fi suportat de Ministerul Economiei.

• Compania Națională de Investiții preia programul gROwth – investim în copii, investim în viitor de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Acesta e programul pentru construirea de grădinițe cu profil sportiv gândit de Darius Vâlcov pentru Ion Țiriac. Sumele necesare pentru acest program vor fi date de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

• De asemenea, programul pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii balneare se transferă de la Comisia de Prognoză la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

• Departamentul pentru eficiență energetică trece de la ANRE la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

• Se desființează Fondul de Dezvoltare și Investiții.

• Salvarea Pilonului 2 de pensii. Se renunţă la cerinţele legate de elaborarea suplimentară de capital pentru administratorii fondurilor de pensii, se reduc comisioanele de administrare pentru Casa de Pensii şi ASF, lăsând mai mulţi bani în conturile participanţilor la fondurile la pilonul 2 de pensii. Se elimină şi opţionalitatea participanţilor între pilonul 1 şi pilonul 2 de pensii.

• În energie, taxarea de 2% din cifra de afaceri obținută din activități privind energia și plafonarea prețului la producătorii și furnizorii de gaze la 68 lei/MWh au fost abrogate. Au fost introduse prevederi tranzitorii. Până la data de 31 decembrie 2020, vor fi eliminate tarifele reglementate la energia electrică, iar până la 1 iulie la gazele naturale. Sumele strânse de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) din taxa de 2% vor fi transferate la Ministerul Economiei, în vederea sprijinirii programelor de eficienţă energetică şi a programelor de protecţia consumatorului vulnerabil. Este vorba de suma de 600 milioane lei.

• Au fost abrogate şi prevederile din sectorul telecomunicaţiilor, atât în ce priveşte taxarea acestor companii, cât şi regimul contravenţiei în acest domeniu şi au fost abrogate prevederile legate de taxarea activelor bancare.

• Indemnizațiile pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate vor fi înghețate în 2020 la nivelul lunii decembrie 2019.