Soldul creditului neguvernamental acordat de băncile românești a crescut în luna noiembrie 2019 cu 0,1% faţă de luna octombrie 2019, până la nivelul de 268,67 miliarde lei. Creditul în lei (care reprezintă 67,2% din totalul creditului neguvernamental) s-a majorat cu 0,6%, iar creditul în valută exprimat în lei a scăzut cu 0,8% (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 1,3%).

BNRFoto: Hotnews

Comparativ cu aceeași lună a anului precedent, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 7,2% (3,3% în termeni reali), pe seama creșterii cu 9,7% a componentei în lei (5,7% în termeni reali) şi a creșterii cu 2,4% a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută a scăzut cu 0,2%).

Creditul guvernamental s-a diminuat în luna noiembrie 2019 cu 7,2 milioane lei faţă de luna octombrie 2019, până la 109,96 miliarde lei. În raport cu noiembrie 2018, creditul guvernamental s-a majorat cu 5,8% (2,0% în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna noiembrie 2019 cu 1,8% faţă de luna octombrie 2019, până la nivelul de 356,61 miliarde lei și cu 9,9% faţă de luna noiembrie 2018.

Depozitele în lei ale populaţiei au crescut cu 1,4% față de luna octombrie 2019, până la 127,87 miliarde lei, iar faţă de luna noiembrie 2018 au înregistrat o creştere de 7,8%.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 2,0% (până la 104.914,9 milioane lei) față de luna octombrie 2019 și cu 7,9% faţă de luna noiembrie a anului precedent.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, s-au majorat cu 2,0% faţă de luna octombrie 2019, până la nivelul de 123,81 miliarde lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 1,6%, până la 25,91 miliarde euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 14,0% (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 11,1%).

Depozitele în valută ale populaţiei, exprimate în lei, au înregistrat o creştere de 1,5% faţă de luna octombrie 2019; exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 1,1%. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018, creșterea depozitelor în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei a fost de 16,1% (majorarea a fost de 13,1% dacă indicatorul este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au înregistrat o creștere de 3,4% (3,1% în termeni reali) faţă de luna octombrie 2019 (exprimate în euro, acestea au crescut cu 2,9%). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor din alte sectoare, exprimate în lei, s-au majorat cu 9,0% (exprimate în euro, acestea au crescut cu 6,2%).