Nu mai e nicio noutate că deficitul bugetar depășește 4% în acest an. Datele publicate luni de Ministerul Finanțelor cu privire la situația la 11 luni arată un deficit de 3,56% din PIB. Conform recentei rectificări bugetare știm că ar urma să se ducă la 4,4%, luând în considerare că în Guvern s-a luat decizia de mărire cu 0,1 puncte procentuale (comparativ cu proiectul inițial). Bineînțeles, e posibil să fie chiar mai jos de 4,4%. Vom vedea peste câteva luni.

Ministerul Finantelor PubliceFoto: Hotnews

În legătură cu acest deficit de 3,56%, trebuie luat în considerare că acum este raportat la un PIB nominal mai mare. Practic, cel puțin pe hârtie, pentru moment, produsul intern brut a fost majorat cu 9,7 miliarde lei, pentru acest an. Acum deficitul s-a raportat la un PIB nominal de 1.040 miliarde lei.

Dacă s-ar fi raportat la vechea prognoză a PIB-ului (precum cea din situația la 10 luni), atunci deficitul ar fi fost de 3,59%.

Acest 3,56% reprezintă 37 miliarde lei. Anul trecut în aceeași perioadă era de aproape 26 miliarde lei (2,73%). De precizat că anul trecut s-au amânat plăți către firme, precum rambursările de TVA, pe care anul acesta Florin Cîțu, actualul ministru al Finanțelor, a promis că nu le va amâna pentru a da bine pe hârtie.

În 2020, conform bugetului pe care Guvernul și-a asumat răspunderea, deficitul va fi de 3,59% din PIB, respectiv 40,54 miliarde lei.

Ce spune MFP în raportul la 11 luni:

Veniturile bugetului general consolidat, sunt în sumă de 289,4 miliarde lei, reprezentând 27,8% din PIB, comparativ cu 27,5% din PIB în aceeași perioadă a anului 2018. Față de aceeași perioadă a anului precedent, veniturile au fost cu 10,7% mai mari în termeni nominali, respectiv o creștere cu 27,9 miliarde lei.

Se înregistrează creșteri, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, în cazul încasărilor din contribuții de asigurări (+14,2%, respectiv o creștere cu 12,6 miliarde lei), impozit pe profit (+12,5%, respectiv o creștere cu 1,9 miliarde lei), TVA (+9,9%, respectiv o creștere cu 5,3 miliarde lei), accize (+9,8%, respectiv o creștere cu 2,6 miliarde lei).

Încasările din contribuțiile de asigurări au fost influențate de creșterea efectivului de salariați din economie, a câștigului salarial mediu brut, a salariului minim pe economie, dar și de condițiile legislative noi privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017, iar veniturile din TVA în creștere cu 9,9% față de realizările aceleiași perioade a anului 2018, ajungând la o valoare de 59,1 miliarde lei.

De asemenea, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 12,4% respectiv o creștere cu 0,65 miliarde lei.

Se înregistrează scăderi ale încasărilor cu 32,7% față de aceeași perioadă a anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 20,3 miliarde lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 326,4 miliarde lei, cu 13,5% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu 19,1% mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 18,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, dar și la bugetul de stat.

Se înregistrează de asemenea creșterea cheltuielilor cu subvențiile cu 10,2%.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de aceeași perioadă a anului precedent cu 11,5%, fiind influențate, în principal, de majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând de la 1.000 lei la 1.100 lei, și cu 15% de la 1 septembrie 2019, ajungând de la 1.100 lei la 1.265 lei, precum și de creșterea nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei (de la 1 iulie 2018) și de la 640 lei la 704 lei (începând cu septembrie 2019).

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 33,2 miliarde lei, cu 26,3% mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent.