În anul 2020 necesarul brut de finanțare la nivel guvernamental este de circa 86,9 miliarde lei, determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, de 3,6% din PIB (40,6 miliarde lei), precum și de volumul datoriei de refinanțat în anul 2020, în sumă de 46,3 miliarde lei, se arată într-un document publicat de Ministerul Finanțelor Publice (MFP). Cu alte cuvinte, atât trebuie să împrumute statul în 2020: aproape 87 miliarde lei.

Ministerul Finantelor PubliceFoto: Hotnews

(În 2019, necesarul de finanțare ar fi fost de 90 miliarde lei, dar rămâne de văzut execuția bugetară)

„Ținând cont de obiectivul limitării riscului valutar cât și de cel al dezvoltării pieței titlurilor de stat, deficitul bugetar urmează să fie finanțat în proporție de cca 55% de pe piața internă și respectiv 45% de pe piața externă”, se arată în document.

Conform sursei citate, de pe piețele financiare externe se are în vedere atragerea de resurse financiare în sumă totală de cca 6 miliarde euro prin emiterea de euroobligațiuni, operațiuni de răscumpărare anticipată și preschimbare parțială a unor serii de euroobligațiuni existente, plasamente private, în funcție de evoluțiile, condițiile și oportunitățile oferite de aceste piețe, si prin trageri din împrumuturi contractate de la instituții financiare internaționale.

„Prin împrumuturile externe, Ministerul Finanțelor Publice are în vedere reducerea riscului de refinanțare prin extinderea duratei medii rămase a portofoliului de titluri de stat, în condiții avantajoase de cost, diversificarea bazei investiționale, precum și menținerea și consolidarea rezervei financiare în valută existentă la dispoziția Trezoreriei Statului”, spune MFP.

Pe piața internă, Ministerul Finanțelor Publice are în vedere emiterea unui volum de titluri de stat în sumă de cca 55 - 57 miliarde lei, cu o structură a maturităților majoritar pe termen mediu și lung.

Astfel, pentru trimestrul I al anului 2020 Ministerul Finanțelor Publice anunță un volum indicativ cuprins între 13 și 15 miliarde lei, reprezentând emisiuni de titluri de stat pe piața internă care vor fi lansate pe piața interbancară.

Câți bani vrea să împrumute de la populație

Ministerul are în vedere și emiterea de titluri de stat destinate populației, cu maturități cuprinse între 1 an și 10 ani, cu un volum estimat de cca. 10% din valoarea titlurilor de stat de emis pe piața internă (cca 6 miliarde lei).

Precizăm că atunci când s-a făcut bugetul, în strategia fiscal-bugetară se preciza faptul că în 2020 pe lângă continuarea programului Tezaur s-a mai amintit și de Fidelis.

„Pentru realizarea obiectivului de dezvoltare a pieței interne a titlurilor de stat, de consolidare și extindere a curbei de randamente a titlurilor de stat denominate în lei și de îmbunătățire a lichidității pieței titlurilor de stat, Ministerul Finanțelor Publice are în vedere redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de stat de tip benchmark până la atingerea unor volume pe fiecare serie în valoare echivalentă de până la 2,5 miliarde euro, în condițiile utilizării operațiunilor de administrare a pasivelor”, spune MFP.

Astfel, ținând cont de finalizarea cadrului legal necesar împreună cu BNR, în funcție de condițiile existente în piața secundară în cursul anului 2020, Ministerul Finanțelor Publice intenționează să utilizeze operațiuni de administrare a pasivelor, respectiv de răscumpărare în avans sau de preschimbare a titlurilor de stat. Titlurile de stat care pot face obiectul răscumpărării în avans sau preschimbării cu emisiuni de obligațiuni de stat noi sunt cele aferente emisiunilor de titluri de stat cu maturitatea reziduală de cel mult un an, la momentul derulării operațiunilor de administrare a pasivelor, respectiv seriile scadente în anii 2020 și 2021.

Ministerul Finanțelor Publice poate avea în vedere și emisiuni de titluri de stat denominate în euro emise pe piața internă, care vor fi redeschise periodic, în contextul identificării unei cereri importante pentru astfel de instrumente din partea investitorilor locali.

Instituția precizează că elementele anunțate mai sus pot fi revizuite în cursul anului 2020, în funcție de modificarea necesităților de finanțare la nivel guvernamental, evoluția piețelor financiare, necesitățile investiționale ale participanților la piață, de modul de asigurare a finanțării deficitului bugetar și refinanțare a datoriei publice scadente, precum și de necesitatea menținerii și consolidării rezervei financiare în valută la dispoziția Trezoreriei Statului.

În cazul în care condițiile piețelor financiare sunt favorabile, Ministerul Finanțelor Publice poate avea în vedere și prefinanţarea necesităților aferente anului 2021, ținând cont totodată și de politica de menținere a unei rezerve financiare în valută la dispoziția Trezoreriei Statului la un nivel confortabil care să acopere până la patru luni din necesarul brut de finanțare.