Bugetul total estimat al recensământului populației și locuințelor din anul 2021 este de 402 milioane lei (83,8 milioane euro), reiese dintr-un document guvernamental. Banii vor fi folosiți, printre altele, pentru tablete și sisteme informatice.

HotNews.roFoto: Hotnews

O serie de cheltuieli ale recensământului populației și locuințelor din anul 2021 sunt comune cu Recensământul General Agricol din anul 2020. Acestea vizează următoarele componente:

• achiziția unui număr de 3.000 tablete necesare pentru colectarea datelor, în valoare estimată de 4.230.000 lei (fără TVA);

• achiziţia sistemelor informatice în valoare estimată de 5.764.000 lei (fără TVA);

• achiziţia Call Center-ului, în valoare estimată de 1.507.000 lei (fără TVA);

• achiziția echipamentelor, software-ului și biroticii necesare funcționării Call Center-ului pe perioada colectării datelor la cele două recensăminte;

• achizitia unui numar de 22.000 acumulatori externi pentru dispozitivele informatice portabile, in valoare estimată de 2,2 milioane lei

• cheltuieli pentru achiziție de PC-uri și altă aparatură IT (imprimante, scannere etc.) și mobilier birou, necesare personalului implicat în activitățile celor 2 recensăminte;

• achiziţia licenţelor necesare funcționării sistemelor informatice utilizate în cadrul recensămintelor.

Va fi angajat un număr de personal pe perioadă determinată, astfel:

• 45 persoane în cadrul UCIR (Unități de Coordonare și Implementare a Recensământului), INS pe o perioadă de 36 luni;

• 325 persoane în cadrul UJIR-urilor (Unități Județene de Implementare a Recensământului), pe o perioadă de 36 luni;

• 325 persoane în cadrul UJIR-urilor, Direcțiilor Județene/Regionale de Statistică, pe o perioadă de 12 luni.

Recenzarea locuințelor și populației se va realiza cu ajutorul personalului de recensământ din teritoriu, format din:

• 24.000 persoane care vor forma personalul de recensământ: 20.000 recenzori (pentru 2 luni), 3.200 coordonatori la nivel de UAT și 800 recenzori-şefi (4.000 persoane pentru 2 luni), 50 coordonatori județ (pentru 6 luni);

• 3.000 recenzori pentru recensământul de probă (1 lună);

• 3.000 recenzori pentru ancheta de control (1 lună).

Scopul principal al recensământului este de a oferi date esenţiale şi de calitate pentru fundamentarea politicilor guvernamentale în domeniul social, al populaţiei şi dezvoltării umane.

2021 este anul prevăzut ca obligatoriu pentru desfășurarea acestui recensământ în statele membre ale UE în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/712 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a anului de referință și a programului de date statistice și de metadate privind recensământul populației și al locuințelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, publicat în JOL 105 din 21.04.2017. Acțiunile de pregătire și organizare a recensământului, acțiuni premergătoare recenzării care trebuie să se realizeze în anul 2021, se întind pe o perioadă de 2 ani.