Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative a primit raport de respingere la Comisia pentru buget si Comisia economica din Senat, după ce Biroul Permanent din Senat a admis cererea Comisiei economice de a emite raport comun.

Dezbatere ParlamentFoto: Hotnews

Reamintim că în ianuarie s-a publicat Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2020 ale cărei prevederi se regăsesc mai jos:

I. Taxa pe activele financiare

De la data intrării in vigoare a OUG 1/2020 s-a abrogat capitolul din OUG 114/2018 (OUG 114) care reglementa taxa pe activele financiare. Aceasta nu se mai datorează începând cu anul 2020, urmând ca declararea și plata taxei pe activele financiare aferente anului 2019 să se efectueze până la data de 25 august 2020 inclusiv.

II. Energie electrică, gaze naturale și exploatarea resurselor naturale

Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 se modifică astfel:

 • perioada 1 martie 2019 - 28 februarie 2022 pentru care furnizarea de energie electrică pentru clienții casnici se realiza în condiții reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), conform OUG 114, este limitată acum până la 31 decembrie 2020;
 • se introduce obligația ANRE de a publica tarifele aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici pentru perioada până la 31 decembrie 2020;
 • producătorii au obligația de a livra furnizorilor de ultimă instanță, până la 31 decembrie 2020, energia electrică necesară asigurării consumului clienților casnici pentru care se aplică tarife reglementate, în conformitate cu reglementările ANRE;
 • până la 31 decembrie 2020 producătorii, inclusiv filialele acestora și/sau afiliații aparținând aceluiași grup de interes economic, care desfășoară atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României, au obligația să vândă cu prețul de 68 lei/MWh cantitățile de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă și/sau din depozitele de înmagazinare, către furnizorii clienților casnici și ai producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației. Măsura se aplică doar dacă prețul mediu de piață, monitorizat de ANRE , luând în calcul cantitățile și prețurile înregistrate pe fiecare segment de piață, se situează peste valoarea de 68 lei/MWh;
 • diferențele de costuri de achiziție din anii 2018 și 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin prețurile practicate, se vor recupera până la data de 30 iunie 2020, conform reglementărilor ANRE;
 • pentru clienții casnici furnizarea gazelor naturale se realizează la preț reglementat și în baza contractelor-cadru până la 30 iunie 2020;
 • începând cu 1 ianuarie 2020, tarifele și contribuțiile care reprezintă veniturile proprii ale ANRE, inclusiv contribuția monetară primită de la deținătorii de licențe în domeniul energiei electrice și gazelor naturale - care în prezent este egală cu 2% din cifra de afaceri realizată de aceștia din activitățile acoperite de licențele acordate de ANRE - se vor stabili anual prin Ordin al președintelui ANRE si se vor publica in Monitorul Oficial.

III. Fondurile de pensii administrate privat

Legea 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat se modifică astfel:

 • se elimină posibilitatea participanților la un fond de pensii de a opta pe bază de cerere individuală, după cinci ani de participare la respectivul fond, pentru transferul contribuțiilor lor către sistemul public de pensii, așa cum se prevedea prin OUG 114;
 • se prevede că participanții, după aderare sau repartizare, sunt obligați să contribuie la un fond de pensii și nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toată perioada pentru care datorează contribuția de asigurări sociale la sistemul public de pensii, până la deschiderea dreptului la pensia privată;
 • se revine, de la nivelul procentual modificat prin OUG 114, la suma de patru milioane euro - capital social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii privat - echivalentul in lei, calculat la cursul de schimb al BNR la data constituirii;
 • se majorează la 60 de luni perioada pentru care Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (Comisia) calculează rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii administrate privat și rata de rentabilitate a fiecărui astfel de fond;
 • fiecare administrator al unui fond privat va calcula, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de rentabilitate a fondului de pensii pentru ultimele 60 luni și o va comunica în aceeași zi Comisiei;
 • taxele de funcționare stabilite de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și percepute societăților de administrare a fondurilor de pensii administrate privat nu pot depăși maximum 10% din totalul comisioanelor de administrare percepute de administratori.

IV. Utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

Se modifică OUG 28/1999, prin prelungirea până la 31 decembrie 2020 a termenului până la care operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul trebuie să doteze aceste automate cu aparate de marcat electronice fiscale.

Cele două comisii au decis să adopte un raport comun de respingere după dezbateri care s-au întins pe două zile, acestea încheindu-se ieri.

La discuții au participat reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Consiliul Legislativ avizase favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri. Consiliul Economic şi Social a avizat și el favorabil cu observaţii.

Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale şi Comisia pentru invăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au avizat negativ proiectul de lege. Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei a transmis aviz favorabil.

Membrii celor două comisii au analizat proiectul de lege şi punctele de vedere exprimate şi au hotărât cu majoritatea de voturi a celor prezenţi să adopte raport comun de admitere a Proiectului de lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2020

Prin amendamentele admise în conformitate cu normele de tehnică legislativă, se propune respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2020.

Prin adoptarea raportului comun, se va supune votului Plenului Senatului, proiectul de lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2020. Senatul este prima Cameră sesizată.

Vezi aici Raportul celor două comisii.