​Presa de vineri 7 ianuarie a.c., inclusiv Hotnews, a preluat pe larg declarațiile Purtătorului de cuvânt al Guvernului referitoare la completarea buletinelor statistice demografice și conținutul acestora (caracteristicile înregistrate). Prin felul în care lucrurile sunt prezentate există riscul ca astfel de inițiative să pună în pericol întregul sistem informațional statistic asupra mișcării naturale a populației, caracteristicile înregistrate ale evenimentelor demografice (la nașteri, decese, căsătorii) și calitatea informației. Purtătorul de cuvânt al Guvernului spune că "Trebuie eliminată obligativitatea completării acestor formulare statistice de către cetățeni…". Din necunoaștere ori din altă rațiune, domnul Ionel Danca omite prevederile legale de completare a buletinelor statistice la birourile de stare civilă. Iată-le, în cele ce urmează, așa cum apar în documente oficiale.

Vasile GhetauFoto: Hotnews

Cine completează buletinele statistice?

1. Precizare din document al Departamentului pentru Administraţie Publică Locală şi Ministerul de Interne

METODOLOGIA nr.1 din 1997 pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila. Textul actului publicat în M.Of. nr. 318 bis/19 noi. 1997

În conformitate cu prevederile art. 73 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, Departamentul pentru Administraţie Publică Locală şi Ministerul de Interne emit următoarea metodologie:

CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art. 141. - (1) Ofiţerii de stare civilă întocmesc buletine statistice pentru născutul viu, pentru născutul mort, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu modelele şi instrucţiunile de completare emise de Comisia Naţională pentru Statistică.

2. Precizare din documentele Institutului Național de Statistică (Norme tehnice privind completarea și transmiterea buletinelor statistice pentru fenomenele demografice de pe teritoriul României ale cetățenilor români și străini (născutul viu, născutul mort, deces și căsătorie)

NORME METODOLOGICE privind modul de completare al buletinelor statistice de naştere, deces şi căsătorie

I. Indicaţii generale

1. În conformitate cu reglementările în vigoare, serviciul de stare civilă din subordinea primarului comunei, oraşului, municipiului şi al sectoarelor Municipiului Bucureşti au obligaţia ca pentru fiecare act de naştere (de născut-viu sau născut-mort), deces şi căsătorie să întocmească câte un buletin statistic, indiferent dacă posesorul actului este cetăţean român sau străin, pentru toate persoanele care au domiciliul sau reşedinţă obişnuită pe teritoriul României.

2. Datele din buletinele statistice se completează pe baza actelor de stare civilă, actelor constatatoare întocmite în unităţile sanitare şi a declaraţiilor făcute de persoana care solicită întocmirea actului de stare civilă

Examinând cele două documente este clar faptul că buletinele statistice asupra celor trei evenimente demografice se completează de ofițerii de stare civilă și nu de cetățean. Dacă la oficiile de stare civilă există dezordine și indolență, acolo trebuie intervenit și guvernul poate să o facă. Calitatea informațiilor din buletinele statistice este o altă problemă unde Guvernul poate veghea și interveni (Institutul Național de Statistică putând oferi informații asupra neconcordanțelor dintre caracteristicile din buletinele statistice, în procesul de prelucrare a datelor).

O problemă extrem de importantă este cea a înscrierii cauzelor de deces în buletinul statistic pentru deces.

Sunt aici două componente majore:

  • Prima este transcrierea cauzelor din Certificatul medical constatator în buletinul statistic. Terminologia medicală din Certificat este complexă, specializată iar lizibilitatea dificilă. Aici Guvernul și Institutul Național de Statistică ar putea găsi formula prin care cauzele de deces din Certificat să fie preluate automat în buletinul statistic. Posibilități tehnice există. Trebuie doar inițiativă, decizie și perseverență.
  • A doua problemă este calitatea informațiilor asupra cauzelor decesului. Am semnalat într-un articol (la Contributors, 20 septembrie 2016) deformarea datelor asupra distribuției deceselor pe grupe de cauze de deces, deformare provenită în cea mai mare parte din incompetență, indolență, iresponsabilitate și superficialitate, dar și din plasarea conștientă a unor decese printr-o anumită cauză în grupa mare a Bolilor aparatului circulator. În Addendum (la finalul articolului) se pot vedea opiniile competente ale unui medic specialist în domeniul stabilirii cauzelor de deces, confirmând în întregime opiniile și ipotezele din articol. Aici este un domeniu în care Guvernul, Ministerul Sănatății, ar putea face ordine. Am însă dubii că va reuși, date fiind originile incompetenței (felul în care studenții urmează cursurile respective) și imensa întindere a practicilor.

Ni se spune că "…oamenii sunt obligați să completeze tot felul de formulare statistice cu informații care există deja la alte instituții, la evidența populației, la spitale sau la autorități locale".

Privind informațiile din buletinele statistice pentru născuți vii, căsătorii și divorțuri, nu multe pot fi luate din sursele menționate. În plus, prin completarea buletinelor prin contact direct al ofițerului de stare civilă cu persoana care le declară, se asigură unitatea și coerența informațiilor.

De altfel, în Recomandările Diviziei de Statistică a Națiunilor Unitese menționează că metoda de înregistrare este cea a furnizării informațiilor către cel care face înregistrarea (ofițerul de stare civilă) de către persoana care le declară. În recomandări sunt menționate pentru mișcarea naturală a populației un număr de 47 de caracteristici. În Franța, țară cu un sistem statistic în domeniul demografic extrem de performant, buletinele statistice pentru cele trei evenimente demografice sunt similare în formă și conținut cu cele din țara noastră. Pot fi adăugate practici similare și în alte țări.

Fără îndoială, buletinele statistice ale evenimentelor demografice pot fi transpuse în format electronic și transmise astfel la Institutul Național de Statistică.

Ar fi un progres remarcabil și nu crearea unui imens pericol prin inițiativele de care ne vorbește Purtătorul de cuvânt al Guvernului. Aici s-ar putea vedea performanta guvernului, lăsând la o parte vorbele goale ale Purtătorului de cuvânt referitoare la guvernul unui partid "… care rezolvă problemele oamenilor și continuăm ceea ce am început acum trei luni, să guvernăm în slujba românilor".

Situația demografică a României este gravă, după 30 de ani de declin al populației prin imensă migrație externă și scădere naturală în majorare ca dimensiune în ultimii trei ani. Depopularea este în plină desfășurare și numai recensământul din anul 2021 ne va arăta adevăratele ei dimensiuni, dacă recensământul nu va suferi de masivă subînregistrare, cum s-au petrecut lucrurile la recensământul din anul 2011. Informațiile statistice asupra mișcării naturale a populației și îndeosebi asupra natalității sunt esențiale pentru elaborarea, atunci când se va putea, a unor programe realiste de redresare a situației demografice a țării.

(n.r. întreaga opinie aparține profesorului universitar doctor Vasile Ghețău)

Addendum

Iată comentariul medicului specialist (22/09/2016):

V. B. spune:

Fiind medic primar anatomopatolog, am completat numeroase certificate medicale constatatoare de deces. Marturisesc ca am intalnit, inca din stagiatura, apoi ca specialist, colegi care nu stiau (lasau pe seama asistentelor!) sa completeze certificatele; diagnosticele erau incomplete, iar cauzele – neevidentiate in ordinea tanatogenezei.

De asemenea, cu stupoare, am aflat ca, la Starea Civila- biroul Decese-, exista ofiteri incomodati cand diagnosticele sunt multiple!…

Prin urmare, imi exprim indoiala ca, in Romania, certificatele de deces consemneaza, cu acuratete, cauzele de moarte.

Ca un exemplu, din familie: socrii mei au suferit de cancer, dar, in certificatele constatatoare eliberate de MF, boala neoplazica nu figura la I.c sau d…

Poate cursurile de Medicina Sociala nu au fost interesante pentru toti, iar perfectionarile in cadrul EMC nu cuprind tematica “periferica” . Biostatistica nu pasioneaza pe toata lumea si, din eroare in eroare, ajungem la raportari nereale. Mi-as dori ca, intr-o buna zi, sa particip la un audit avand ca obiectiv cercetarea acuratetei certificatelor medicale constatatoare de deces. Pentru politicile sanitare, importanta concluziilor e nebanuit de mare.