După ce a apărut în Monitorul oficial prima parte a reorganizării ANAF prin care scade numărul de vicepreședinți de la 4 la 3 și inspectorii antifraudă au devenit funcționari publici, un nou proiect a apărut în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Sediu ANAFFoto: Hotnews

Vezi proiectul

Ce propun Finanțele, conform notei de fundamentare:

Direcţia generală antifraudă fiscală - structură din cadrul aparatului propriu al Agenţiei va fi reorganizată prin diminuarea numărului de direcții din cadrul aparatului propriu al aparatului central, a numărului de servicii atât de la nivel central cât și teritorial, ceea ce conduce la reducerea numărului de posturi cu 45% față de numărul actual de posturi de conducere, dar și la fluidizarea procesului decizional.

Practic, actul normativ preia reglementarea OUG nr. 24/2020 cu privire la stabilirea încadrării personalului DGAF în cadrul general aplicabil funcționarilor publici, aspecte care presupun desființarea funcțiilor publice specifice din cadrul DGAF și înființarea unor funcții publice.

ÎnființareaDirecției generale de management al riscului, în subordinea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, ca urmare a preluării activității de analiză de risc de la structurile cu atribuţii în acest domeniu.

Analiza de risc reprezintă funcţia cheie a planificării activităţii, ANAF intenţionând să perfecţioneze utilizarea acestui mecanism pentru eliminarea redundanței unor activități, a suprapunerii acțiunilor de control, a abordărilor parțiale ale unor riscuri fiscale, dar şi pentru evitarea tratamentelor neunitare și disproporționate ale nivelului de risc.

Neexistând o centralizare a managementului riscului, responsabilitatea analizei de risc este distribuită atât către nivelul central, cât și către unitățile teritoriale și între activitățile Direcția Generală Coordonare Inspecție Fiscală, inspecție fiscală persoane fizice, vamă, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Direcția Generală Antifraudă Fiscală etc.

Prin înființarea acestei structuri centralizate pentru managementul riscului se va avea în vedere identificarea și abordarea unitară a riscurilor, ținta fiind reducerea decalajului fiscal.

Desemnarea/transferarea/recrutarea unui grup de angajați-cheie către noua direcție (pe sistemul unui grup de lucru), sub o conducere capabilă și puternică, pentru a planifica, derula și evalua campaniile inițiate (acest lucru include și interacțiunea cu mediul privat și consultanții fiscali, notificări în scopul informării și educării contribuabililor și inițiative de stimulare a conformării voluntare).

De asemenea, vizează includerea inspecțiilor fiscale cu ținte clar definite și transmiterea cazurilor către instanțele care se ocupă de cazurile penale, precum și colectarea arieratelor și a sumelor stabilite suplimentar.

Înființarea Direcției generale de strategie și monitorizare a proceselor în directa subordonare a președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin reorganizarea Direcției generale de strategie și relații internaționale. Noua structură va constitui un instrument al preşedintelui Agenției pentru estimarea veniturilor și pentru urmărirea realizării veniturilor bugetului general consolidat, pentru monitorizarea periodică a activităţii instituţiei, a gradului de îndeplinire a obiectivelor asumate la nivel general şi specific, îmbunătățirea proceselor de activitate şi, la nivel instituțional, îmbunătățirea serviciilor oferite contribuabililor.

De menţionat în mod deosebit este că în cadrul Direcției generale de strategie și monitorizare a proceselor va funcţiona o structură pentru reforme, la nivel de serviciu, având în vedere că o reformă de succes depinde de un bun management al proiectelor la nivel central.

De asemenea, ca urmare a reorganizării Direcției generale de strategie și relații internaționale, în subordinea conducerii ANAF va funcţiona Direcţia generala de relaţii internaţionale .

Înființarea Unității de management a informației, la nivel de direcție, care să cuprindă oameni cu experiență de business, dar şi personal cu experienţă în domeniul IT pentru a accelera procesul de informatizare a agenţiei, prioritățile instituției în acest domeniu și planurile aferente. Această structură va funcţiona în subordinea secretarului general al ANAF ţinând cont că una din principalele responsabilităţi ale acestui înalt funcţionar public este aceea de a coordona buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul instituţiei şi asigurarea unei legături operative dintre conducatorul instituţiei şi conducătorii tuturor compartimentelor din instituţie şi unităţile subordonate, precum şi legătura cu celelalte autorităţi şi organe ale administraţiei publice.

• Modificarea denumirii Direcţiei generale de planificare, monitorizare şi sinteză în Direcţia generală de monitorizare venituri şi sinteză, cu menţinerea coordonării actuale şi fără modificarea atribuţiilor, noua denumire reflectând în mod corect activitatea desfăşurată de structura în cauză.

• Totodată se va proceda la reanalizarea repartizării numărului de posturi pentru fiecare administraţie judeţeană, în funcţie de anumite criterii, precum:

- ponderea veniturilor colectate de fiecare organ fiscal în total venituri realizate,

- numărul și dispersia în teritoriu a contribuabililor administrați de organele fiscale din subordine,

- costul colectării înregistrat la fiecare unitate fiscală.

O astfel de normare a posturilor, spune nota de fundamentare, în funcţie de indicatori concreţi ai activităţii desfăşurate se va dovedi a fi extrem de utilă şi oportună în contextul rezultatului unei analize care denotă, la nivel teritorial, surplus de personal/posturi la nivelul unor structuri/unităţi în detrimentul altora care înregistrează deficit.

Bugetul de venituri și cheltuieli este necesar să se repartizeze atât pe structuri fiscale regionale, cât și județene. În acest mod se urmărește o repartizare justă a resurselor inclusiv a numărului de personal corespunzător sarcinilor atribuite, ținând seama de indicatorii mai sus menționați.

Reorganizarea propusă conduce la eficientizarea activității instituției și la reducerea costurilor, având ca efect reducerea funcțiilor de conducere cu 150 posturi, ceea ce reprezintă aproximativ 5,5%. În acest context, proiectul de act normativ propune reducerea cu 2.000 posturi vacante a numărului actual al posturilor alocat ANAF.