Așteptările bancherilor pentru următoarea perioadă (primul trimestru 2020) sunt de menținere constantă a standardelor de creditare pentru împrumuturile destinate achiziției de locuințe și terenuri și de relaxare moderată la nivelul creditelor de consum, arată datele unui sondaj făcut printre primele 10 bănci din sistem, publicat luni de Banca Națională.

A aparut proiectul de amanare a ratelor bancareFoto: sxc.hu

Rezumat:

  • ​Băncile au păstrat nemodificate standardele de creditare a populației în T4 2019, în cazul ambelor categorii de împrumuturi (consum și imobiliar).
  • Termenii creditării confirmă o relaxare moderată a spread-ului ratei medii de dobândă a creditului față de IRCC/ROBOR pentru creditele de consum și păstrarea nemodificată a acestora pentru împrumuturile imobiliare.
  • Cererea pentru credite destinate achiziției de locuințe și terenuri a crescut semnificativ în T4 2019, în timp ce solicitările pentru împrumuturi de consum s-au redus cu aceeași amplitudine. Așteptările băncilor sunt de menținere constantă a cererii pentru creditele imobiliare și de avans moderat al celei pentru creditele de consum.
  • Cererile de credit ale populației care au fost respinse de băncile autohtone în ultimele 3 luni din 2019 s-au menținut la o valoare constantă.

Vezi aici rezultatele integrale ale sondajului Băncii Naționale (pdf).

Băncile au păstrat nemodificate condițiile de creditare a populației în ultimul trimestru din anul trecut în cazul ambelor categorii de împrumuturi (consum și imobiliar), așa cum estimaseră în trimestrul anterior, arată datele sondajului făcut de BNR.

Cum face Banca Națională acest sondaj în rândul băncilor?

Sondajul este efectuat trimestrial în lunile ianuarie, aprilie, iulie și octombrie și are la bază un chestionar transmis primelor 10 bănci alese după cota de piață aferentă creditării companiilor și populației. Băncile sondate dețin aproximativ 80% din creditarea acestor sectoare.

Chestionarul este structurat în două secțiuni, urmărind distinct caracteristicile creditului către (A) companii și (B) populație. Întrebările vizează opiniile băncilor privind evoluția:

▪ standardelor de creditare (normele interne de creditare sau criteriile ce ghidează politica de creditare a instituțiilor de credit);

▪ termenilor și condițiilor de creditare (obligațiile specifice agreate de creditor și debitor în contractul de credit încheiat, ex. rata dobânzii, colateralul, scadența etc.);

▪ riscurilor asociate creditării;

▪ cererii de creditare;

▪ altor detalii specifice creditării (așteptări privind prețul mediu pe metru pătrat al unei locuințe, ponderea serviciului datoriei în venitul populației, ponderea creditului în valoarea garanției ipotecare etc.).

Răspunsurile la întrebări sunt analizate din perspectiva procentului net. În cazul întrebărilor care se referă la standardele de creditare, procentul net reprezintă diferența dintre procentul băncilor care au raportat înăsprirea standardelor și procentul băncilor care au raportat relaxarea acestora.

Un procent net pozitiv semnalează că o proporție mai mare de bănci au înăsprit standardele de creditare, în timp ce un procent net negativ presupune că o proporție mai mare de bănci au relaxat standardele de creditare.

În cazul întrebărilor care se referă la cererea de credite, procentul net reprezintă diferența dintre procentul băncilor care au raportat creșterea cererii de credite și procentul băncilor care au raportat scăderea acestora.

Un procent net pozitiv semnalează că o proporție mai mare de bănci a raportat creșterea cererii de credite, în timp ce un procent net negativ presupune că o proporție mai mare de bănci a raportat scăderea cererii de credite. Procentul net este calculat ținându-se cont de cota de piață a băncilor respondente.

În mod similar sunt tratate răspunsurile și la celelalte întrebări, opiniile acoperind evoluțiile din ultimele trei luni, iar așteptările referindu-se la următoarele trei luni.

Care sunt așteptările bancherilor privind creditarea populației și a firmelor în următoarele 3 luni?

Așteptările pentru următoarea perioadă sunt de menținere constantă a standardelor de creditare pentru împrumuturile destinate achiziției de locuințe și terenuri, respectiv de relaxare moderată în cazul creditelor de consum, arată datele BNR.

Băncile din zona euro au păstrat relativ nemodificate standardele de creditare pentru împrumuturile imobiliare acordate populației în ultimul trimestru al anului 2019, dar acolo aceste stadarde fuseseră relaxate în trimestrul precedent.

În cazul creditelor de consum, condițiile de creditare s-au înăsprit suplimentar, în pofida așteptărilor de menținere constantă a acestora.

Pentru primul trimestru din anul 2020, instituțiile de credit din zona euro estimează o ușoară înăsprire a standardelor de creditare pentru împrumuturile destinate achiziției de locuințe și terenuri și relaxarea celor aferente creditelor de consum.

Pierderea medie în caz de nerambursare (pierderea în caz de nerambursare este raportul dintre pierderea aferentă unei expuneri, ca urmare a nerambursării şi suma expusă la risc la momentul nerambursării) pentru creditele populației intrate în stare de nerambursare s-a diminuat de la 49% în T3 2019 la 47,7% în T4 2019.

Factorii care determină standardele de creditare aferente împrumuturilor populației destinate achiziției de terenuri și locuințe s-au menținut constanți în ultimul trimestru al anului 2019. Nivelul mediu al gradului de îndatorare asociat împrumuturilor nou-acordate s-a menținut la valoarea de 35% în ultimul trimestru al anului 2019, putând fi observat efectul măsurii prudențiale de limitare a gradului de îndatorare, implementată la începutul anului 2019 de către banca centrală. La nivelul agregat al portofoliului, gradul de îndatorare a rămas la valoarea înregistrată în trimestrul precedent, respectiv de 43%.

Prețul proprietăților rezidențiale a crescut semnificativ în T4 2019, conform evaluărilor băncilor, în linie cu previziunile din trimestrul anterior. Pentru perioada următoare, băncile prognozează o majorare importantă a prețurilor locuințelor. Contrar așteptărilor instituțiilor de credit de menținere constantă din trimestrul precedent, cererea populației pentru credite destinate achiziției de terenuri și locuințe a avansat semnificativ în ultimul trimestru al anului 2019.

Pentru primul trimestru din 2020, băncile autohtone previzionează păstrarea nemodificată a cererii pentru împrumuturile ipotecare.

În ultimul trimestru al anului 2019, cererea pentru creditele de consum destinate populației a scăzut semnificativ, contrastând așteptările din trimestrul anterior, de menținere nemodificată. În structură, evoluția cererii în funcție de tipul creditului de consum a fost următoarea: majorare moderată în cazul cardurilor de credit, păstrarea nemodificată în cazul creditelor de consum cu ipotecă și reducerea semnificativă pentru împrumuturile de consum fără ipotecă