Produsul Intern Brut nominal estimat pentru anul 2019 a fost de 1.053 miliarde lei, în creştere, în termeni reali, cu 4,1% faţă de anul 2018, conform datelor provizorii (1), publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Având în vedere această cifră, deficitul bugetar înregistrat anul trecut ar fi de 4,58% din PIB, comparativ cu 4,64%, cât estima Ministerul de Finanțe bazându-se pe datele Comisiei de Prognoză.

Institutul National de StatisticaFoto: Agerpres

Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP), estima, la începutul anului trecut, o creștere economică de 5,5% și o cifră nominală de 1.022 miliarde lei, iar ulterior a modificat la 1.040 miliarde lei. La începutul acestui an a venit cu o nouă estimare, respectiv de 1.052 miliarde lei.

Revenind la datele publicate de Institutul Național de Statistică, din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal:

- Cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 5,9% contribuind cu 3,7% la creşterea PIB;

- Formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 17,8% contribuind cu 3,7% la creşterea PIB.

O contribuţie negativă la creşterea PIB a avut-o Exportul net (-1,7%), consecinţă a creşterii cu 3,5% a volumului exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de bunuri şi servicii, cu 7,2%.

Ramurile care au contribuit la creșterea economică:

- Construcţiile (+0,9%), cu o pondere de 6,4% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 16,8%;

- Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+0,9%), cu o pondere de 18,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 4,8%;

- Impozitele nete pe produs (+0,9%), cu o pondere de 9,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 9,5%.

Industria a avut o contribuţie negativă la creşterea PIB (-0,3%) ca urmare a reducerii volumului său de activitate cu 1,5%.

Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează pentru anul 2020 un PIB nominal 1.141 miliarde lei, respectiv o creștere reală de 4,1%. Bugetul de stat a fost construit pe o creștere economică de 4,1% și un PIB nominal de 1.129 miliarde lei, cu un deficit de 3,6% din PIB.