Înființarea și ridicarea popririlor ar urma să se realizeze mai rapid după ce un ordin al ministrului Finanțelor, Florin Cîțu, a fost publicat în Monitorul Oficial. Acest ordin cu privire la popriri vine după ce la finalul lunii ianuarie a fost publicată o Ordonanță de modificare a Codului de procedură fiscală.

Monitorul oficialFoto: Monitorul Oficial

Practic, este vorba despre mecanismul privind automatizarea înfiinţării şi ridicării popririlor bancare de către organele de executare silită din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în limita sumelor înscrise în actele de executare silită, astfel încât disponibilităţile băneşti existente în conturile contribuabililor să nu fie afectate peste limita sumelor înscrise în adresa de înființare a popririi bancare, şi să nu producă sincope în activitatea desfăşurată de aceştia. Ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire bancară ar urma să se realizeze cu operativitate.

Sistemul informatic e-Popriri va prelua și prelucra de la Unitatea de Imprimare Rapidă adresele de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, și le încarcă pe platforma e-Popriri, pentru fiecare instituţie de credit, până la ora 24:00. Acestea se consideră a fi comunicate în prima zi bancară următoare zilei încărcării acestora, la ora de începere a zilei bancare.

Adresele de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti se încarcă pe platforma e-Popriri, astfel încât acestea să fie puse la dispoziție instituțiilor de credit în vederea descărcării fișierelor prin care se comunică actele de executare silită.

În cazul în care executarea silită se suspendă sau, după caz, se continuă, potrivit legii, organul fiscal competent transmite către sistemul informatic e-Popriri, informaţia despre această stare, actualizându-se statusul popririi.

În situația în care poprirea înființată nu mai subzistă ca urmare a încetării executării silite din oricare dintre motivele prevăzute de lege, cu excepția cazului în care s-au stins în totalitate sumele ce au stat la baza înființării popririi, organul fiscal competent transmite către sistemul informatic e-Popriri, statusul adresei de înființare a popririi, respectiv „ridicare”.