Camera Consultanților Fiscali (CCF) a realizat o listă de 31 propuneri-măsuri pentru autorități, din cauza coronavirusului, pornind de la premisa că statul este singura entitate care va avea acces la împrumuturi în această perioadă în care necesarul de finanțare va crește exponențial. O altă premisă este faptul că turismul, horeca, transportul de persoane, organizarea de evenimente raportează deja scăderi semnificative. CCF anticipează scăderi foarte mari în industria auto și în industriile conexe de asemenea.

Camera Consultantilor FiscaliFoto: CCF

Cele 31 propuneri de măsuri:

1. Amânarea declarării și plății pentru cel puțin un trimestru - (cu posibilitate de prelungire în funcție de evoluția situației) pentru Impozit pe venit si Contribuții sociale, Impozit pe profit / impozit pe veniturile micro-întreprinderilor , TVA - cu următoarele alternative:

Fără dobândă sau cu dobânda de politica monetara 2,5%;

Cu garanții după aceasta perioada.

Bonificații pentru contribuabilii care plătesc obligațiile în termen, cu aplicabilitate directa (e.g. 5-10%) sau prin extra deducere pentru orice suma plătită în trimestrul I și II - Credit fiscal începând cu trim. III.

Prelungirea termenelor de plata a unor obligații sau eșalonarea acestora în favoarea altor plăți esențiale cum ar fi salarii, furnizori etc.

2. Amânarea termenelor pentru:

a. Depunerea Situații Financiare aferente anului 2019;

b. Depunerea D101, deconturi TVA, D390, D394,

c. Începere a unor controale de fond (cu excepția celor legate de rambursări de TVA – sau rambursări cu control ulterior generalizate) și amanarea termenelor de plata obligațiilor suplimentare stabilite în urma acestor controale.

d. Extindere termen notificare restructurare fiscală;

e. Raportarile DAC 6, prioritizând alte măsuri. În contextul actual, contribuabilii vor trebui să aloce resurse de personal pe alte probleme, priorități care vor ajuta societățile și economia pe viitor ;

f. Depunerea rapoartelor de reevaluare în scopuri fiscale (terenuri și clădiri) și a termenului de plata a taxelor la bugetul local.

3. Declarații online pentru taxe locale precum taxa de publicitate, de afișaj etc.

4. Scutire de impozit și contribuții pentru 3/6 luni pentru salariile plătite în perioada de șomaj tehnic;

5. Scutire temporară de impozit și contribuții sociale pentru orele suplimentare din următoarele 3/6 luni pentru personalul medical;

6. Modificarea H.G. 1186/2000 prin adăugarea COVID19 pe lista bolilor infectocontagioase așa încât să beneficieze de indemnizație și cei fără stagiu de cotizare.

7. Posibilitatea compensării datoriilor comerciale ale statului către operatorii economici cu taxele datorate de către aceștia.

8. Eliminarea termenului de exercitare a opțiunii privind TVA la încasare aștfel încât agenții economici eligibili să dreptul sa poată implementa acest sistem oricând în timpul anului.

9. Acordarea posibilității de a reveni la declararea și plata impozitului pe profit trimestrial (în sistemul real) pentru agenții economici care au optat pentru calculul, declararea și plata impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate.

10. Scutirea de impozit pe venit și de impozit pe profit pentru venituri din:

a. dobânzi aferente obligațiunilor listate;

b. câștiguri de capital din tranzactionarea actiunilor societăți listate,

c. dividende platite de societatile listate.

11. Scutirea de impozit pe venit și de contributii sociale a sumelor din rezerve și profituri nedistribuite utilizate pentru acordarea de plăți salariale. Acționarii care utilizează profitul nerepartizat (sau renunța la profiturile repartizate drept dividende) pentru salarii sa fie scutiți de orice sarcina fiscala;

12. Modificări ale OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, încât si persoanele fizice independente sa poată fi indemnizate la un nivel minim (sunt o serie de activități cu sezonalitate mare care nu au obținut venituri in ultimele șase luni).

13. Acordare deductibilitate din perspectiva impozitului pe profit pentru plata daunelor (aferente unor riscuri neasigurabile – excluse din polițele de asigurare).

14. Analiza din perspectiva dreptului european si inițierea cu CE a unor discuții privind exceptarea de tarife vamale a oricăror echipamente/substanțe/materiale necesare în tratarea sș prevenirea virusului.

15. Diminuare plafon certificat de amânare a plății TVA în vamă (100 milioane lei în prezent)

16. Trecerea medicamentelor materialele/serviciile SSM necesare pentru preventie/dezinfectie/protectie de la cota redusa sau standard de TVA la cota de 5%.

17. Eliminarea deductibilității limitate de 30% la cesiunea de creanțe. Portofoliul de creante neperformante va crește considerabil în contextul economic actual, iar fiscalizarea ridicată a acestei operațiuni economice va bloca posibilitatea sistemului financiar de a-și recupera pierderile suferite.

18. Deductibilitate fiscală pentru provizioanele de continuitate a activității. În această perioada multe industrii/activități se vor confrunta cu riscul afectării continuității activității, ceea ce îi obliga să constituie provizioane de risc. Ținând cont de actualul context, ar trebui să se introducă în rândul provizioanelor deductibile și acest tip de provizion de risc de continuitate.

19. Eliminarea plafonelor pentru constituirea de provizioane pentru riscul de neîncasare a clienților.

Măsuri din afara ariei de impozitare

20. Publicarea și comunicarea cât mai rapidă a unui plan prin care sunt injectate lichidități în economie (e.g. facilitarea accesului la finanțări ieftine pentru sectoarele vulnerabile).

21. Ajutoare de stat în baza Art. 107 (3) b din TFUE - Italia a primit acordul de la Comisia Europeană să utilizeze acest articol - „ajutoarele destinate să promoveze realizarea unui proiect important de interes european comun sau să remedieze perturbări grave ale economiei unui stat membru.

22. Accesarea cu celeritate a fondurilor internaționale disponibile pentru combaterea efectelor Corona – (FMI care si a anunțat disponibilitatea, BERD s.a.m.d.)

23. Măsuri de încurajare a relocării – suspendarea obligativității autorizării unui agent de munca temporara – leasing de personal (din sectoare cu excedent către sectoare cu deficit) (e.g. turism către Farma si alimentare). Crearea în cadrul AJOFM-uri a unor burse în acest sens;

24. Extindere aplicare Lege 52/2011 privind zilierii;

25. Subvenții directe pentru sectoarele afectate care păstrează angajații, încurajarea de angajări noi prin facilități fiscale (e.g. scutiri la CAS in anul 2021 pentru cei care nu fac disponibilizări în anul 2020, și scutiri pentru cei care fac angajări în sectoare critice)

26. Limitarea prin lege a prețurilor unor produse esențiale (dezinfectante, măști de protecție etc.)

27. Modificarea procedurii pentru obținerea certificatului de forță majoră și eliminarea taxei pentru obținerea acestuia

28. Organizarea de conferințe on line (la nivel de structuri ANAF din teritoriu) în fiecare săptămâna pentru a lua informații în timp real cu privire la problemele cu care se confruntă, așa încât masurile de contracarare să poată fi luate cu celeritate și în cunoștința de cauza.

29. Amânare termen implementare proiecte finanțate prin Start-up Nation 2018 (cel puțin pana la sfârșitul anului 2020).

30. Pentru a preveni riscul de sistare a furnizarii utilităților către unitățile medicale – modificarea ordinul ministrului economiei privind lista infrastructurilor critice. Creerea de echipe de intervenție rapidă (pot avea personal mixt angajați de la stat si mediu privat), subvenționate de către guvern. La ora actuală deși legislația permite includerea în lista de infrastructură critică a tuturor elementelor de pe lanțul de distribuție de utilități pentru spitale sunt foare multe care nu sunt incluse. De exemplu pe partea de furnizare a energiei electrice ar trebui incluse urgent stațiile și punctele de transformare care deservesc spitale de la distribuitori (e.g. Enel, CEZ, Electrica…).

31. Urgentarea emiterii cărtilor de identitate electronice - pentru a implementa măsuri care permit populației depunerea/obținerea de documente on line (în lipsa certificatelor electronice).