În cadrul OUG nr. 29/2020, privind măsurile fiscale ca răspuns la criza coronavirusului, anumite prevederi sunt legate de IMM-uri. Acestea beneficiază de amânarea la plată pentru utilități și chirii. Despre ce pot face IMM-urile în perioada de forță majoră, consultantul fiscal Adrian Bența a făcut o analiză.

Adrian Benta, consultant fiscalFoto: Hotnews

Potrivit acestuia:

Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii (IMM – urile) care și-au întrerupt activitatea total sau parțial, în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente (Ordonanța militară nr. 1/2020 și Ordonanța militară nr. 2/2020), ce dețin certificatul de situații de urgență, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social sau sediu secundar, posibilitate reglementată de art. X din OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri financiare și economice.

Notă: noțiunea de IMM este reglementată de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificări ulterioare, astfel:

” Art. 3. - (1) Întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;

b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans;.”

Întreprinderile mici și mijlocii pot invoca forța majoră pentru toate celelalte contracte decât cele enumerate anterior, doar dacă s-a încercat renegocierea clauzelor, adaptate la situația de stare de urgență, nu s-a obținut un rezultat al negocierii și pot fi probate cu înscrisuri, inclusiv electronice, aceste renegocieri.

Pandemia generată de coronavirus COVID-19 este prezumată caz de forță majoră până la proba contrarie.

Întreprinderile mici și mijlocii ce datorează eventuale penalități de întârziere către autorități contractante pentru contracte încheiate cu acestea, nu datorează dobânzi și penalități pe perioada de forță majoră.

Dispozițiile privind amânarea la plată a chiriei și a serviciilor de utilități – electricitate, apă, gaze naturale, telefonie, internet și plata chiriei, se aplică și pentru următoarele profesii:

• Notar public;

• Avocat;

• Executor judecătoresc.

Persoanele titulare ale acestor profesii au obligația să asigure continuarea activității, respectând normele de igienă, inclusiv salariații acestora.

Beneficiază de amânare la plată pe perioada situației de urgență, a chiriei și a serviciilor de utilități – electricitate, apă, gaze naturale, telefonie, internet, cabinetele de medicină de familie și cabinetele stomatologice cu cel mult de 20 de salariați, respectiv federațiile sportive naționale și cluburile sportive.

Criteriile de acordare și condițiile suplimentare vor fi adoptate prin Hotărâre de Guvern.