Guvernul a luat măsura zilelor libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, document care a fost publicat în Monitorul Oficial. În urma acestui lucru, au existat multe întrebări în mediul privat cu privire la cum se procedează în cazul în care părinții lucrează la angajatori diferiti. În acest sens, HotNews.ro a transmis o solicitare către Ministerul Muncii, care a răspuns.

HotNews.roFoto: Hotnews

“Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada prevăzută. Cererea este însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr.19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, precum și de copia certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor”, spune Ministerul Muncii.

O analiză pe tema acordării zilelor libere și a procedurii, consultantul fiscal Adrian Bența a făcut o analiză:

Are dreptul de a beneficia de zile libere unul dintre părinți, pentru copii cu vârsta de până la 12 ani, sau pentru copii cu vârsta de până la 18 ani, când aceștia au dizabilități, înscriși în cadrul unei unități de învățământ, dacă locul de muncă nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Reținem, așadar, că legea nu stabilește cine clasifică dacă un loc de muncă se poate realiza și de la domiciliu, astfel apreciem că angajatorul este cel ce poate să facă această clasificare.

OUG nr. 30/2020 dezvoltă noțiunea de părinte și modifică substanțial modul de aplicare a Legii nr. 19/2020 privind acordarea de zile libere părinților.

Principala clarificare constă în faptul că indemnizația este suportată de fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, nu se restituie de către angajator către acest fond, iar până la finele exercițiului, fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale va fi realimentat din bugetul de stat.

Prin părinte înțelegem părintele firesc conform Codului civil, adoptatorul, persoana ce are copii în încredințare în vederea adopției, persoana care are în plasament copilul sau în tutelă, o persoană desemnată conform legislației în vigoare, părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ. Prezenta lege se aplică și pentru situațiile monoparentale.

Nu se aplică legea în următoarele situații:

• Unul dintre părinți se află în următoarele cazuri:

• Este în concediu medical sau în concediu pentru creșterea copilului;

• Este asistentul personal al copilului;

• Se află în concediu de odihnă sau în concediu fără plată;

• Se află în șomaj tehnic.

Prezenta lege nu se aplică nici în situația în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole silvicultură și piscicultură. Părinții pentru care se pot acorda zile libere beneficiază de aceste zile libere pe toată durata închiderii unităților de învățământ – în cazul de față pe toată durata stării de urgență.

Procedura de acordare: Pentru a beneficia de zile libere, părintele interesat face o cerere la angajator. Această cerere nu este tipizată. Cererea este însoțită de o declarație pe popria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că nu beneficiază de zile libere.

Indemnizația pentru fiecare zi liberă este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, fără a depăși cât ar corespunde procentului de 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale, corespunzător unei zile lucrate.

Indemnizația este supusă impozitului pe venitul din salarii și contribuțiilor sociale obligatorii, conform Codului fiscal.

Foarte important: din fondul de garantare a creanțelor salariale, angajatorii pot cere doar decontarea sumei reprezentând indemnizația netă, efectiv plătită către părinte. Practic, angajatorii suportă impozitul pe venit și asigurările sociale.

Notă: pentru salariații din sistemul energetic național, din sectoarele nucleare, unitățile cu foc continuu, unități de asistență socială, telecomunicații, transporturi căi ferate, comerț alimentar și alte unități vitale pentru economie, zilele libere se acordă doar cu acordul angajatorului.

Prin HG nr. 217/2020, s-a stabilit că nu se consideră zile lucrătoare pentru care se pot acorda zile libere plătite, zilele lucrătoare din perioada vacanțelor școlare.

Vezi mai multe aici: Procedura de acordare a zilelor libere pentru părinți, când nu se desfășoară activitate de învățământ (Adrian Bența)